PhD thesis defense

Posted on 2020-09-30

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 22 października 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr Marleny CICHEJ-NAZARCZUKna temat: „Zróżnicowanie wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w Polsce”


 
Promotor:

  • dr hab. Stanisław Umiński
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • dr hab. Adam A. Ambroziak
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • dr hab. Tomasz Brodzicki
    Uniwersytet Gdański

 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 20 października 2020 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110.

Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.