Taylor&Francis

Posted on 2020-09-10

Taylor&Francis – dostęp testowy do 9 października 2020 r.

Zapraszamy do testowania bazy Taylor&Francis (pakiety: Social Science & Humanities oraz Science & Technology). Z zasobu Taylor&Francis w czasie testów można korzystać zdalnie (poprzez system HAN) oraz z komputerów stacjonarnych w sieci UG. Dostęp do bazy http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/tandf/. Testy trwają do 9 października 2020 r. Uwagi i pytania techniczne proszę kierować na adres zasoby.online@ug.edu.pl. Zachęcamy także do przekazywania na adres roman.tabisz@ug.edu.pl opinii na temat testowanego zasobu, w szczególności jego przydatności do pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej ze wskazanie najistotniejszych tytułów dostępnych w bazie.

Pakiet Taylor & Francis Science & Technology Library (S&T) zapewnia dostęp do ponad 500 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w następujących obszarach naukowych:

  • nauki biologiczne, inżynieria środowiska, nauki o żywności,
  • chemia,
  • nauki inżynieryjno - techniczne, informatyka,
  • matematyka i statystyka,
  • fizyka


Pakiet Social Sciences & Humanities Library (SSH) zapewnia dostęp do ponad 1400 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w zakresie nauk społecznych oraz humanistycznych, między innymi w takich obszarach jak:

  • Studia strategiczne, bezpieczeństwo i obronność,
  • Polityka i stosunki międzynarodowe,
  • Kryminologia i prawo,
  • Biznes, zarządzanie i ekonomiaPonad 1180 tytułów czasopism T&F znajduje się w indeksach cytowań Web of Science - Clarivate Analytics, a ponad 1040 posiada wskaźnik Impact Factor.


Ponad 94% czasopism pakietu ST Library oraz ponad 93% tytułów pakietu SSH Library widnieje w wykazie czasopism punktowanych MNISW 2019.


Większość czasopism publikowana jest we współpracy z renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi.