Pan Łukasz Dopierała

Posted on 2012-05-31

Pan Łukasz Dopierała student specjalności FMiB, otrzymał w roku akademickim 2011/2012, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

Serdecznie gratulujemy