Delegation from Brno University of Technology

Posted on 2023-06-02

Na zaproszenie dr hab. Joanny Kuczewskiej, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego, w dniu 25 maja na Uniwersytecie Gdańskim gościliśmy delegację z Brno University of Technology, w składzie doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. prorektor ds. Intenacjonalizacji oraz Ing. David Schüller, Ph.D. Prodziekan ds. Stosunków Międzynarodowych Wydziału Biznesu i Zarządzania.

Delegację gościła dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

W czasie wizyty dyskutowano o wspólnych obszarach zainteresowań naukowych, badawczych i edukacyjnych obu uczelni. Omawiano także możliwość utworzenia wspólnych programów studiów i współpracy w zakresie identyfikacji barier prawnych związanych z ich uruchamianiem (legal framework and barriers of joint programmes development). Tematem rozmów były także wspólne projekty badawcze i inicjatywy jak międzynarodowe konferencje. Dyskutowano również o wyzwaniach stawianych uczelniom, m.in. w zakresie nowych form kształcenia i mikrokwalifikacji. Spotkanie było także okazją do podzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie współpracy w ramach sojuszy strategicznych uczelni wyższych.

Wizyta była istotnym elementem rozwoju dotychczasowej współpracy pomiędzy wydziałem Ekonomicznym UG a Brno University of Technology, w ramach której m.in. złożono wspólną aplikację Erasmus Mundus Design Measures ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIG, zorganizowano warsztaty naukowe (wymiana zainteresowań naukowych i projektów badawczych pomiędzy pracownikami Wydziału Ekonomicznego UG i Wydziału Biznesu i Zarządzana BUT „Science Speed Dating”) i szkolenia z „Brandingu” dla studentów Wydziału Ekonomicznego UG i Wydziału Biznesu i Zarządzana BUT. W chwili obecnej oba wydziały pracują nad uruchomieniem programu double-diploma, którego pierwsza pilotażowa edycja planowana jest na rok akademicki 2024/2025.

Na zakończenie wizyty, goście mieli okazję zwiedzić najciekawsze miejsca na Kampusie Oliwa, jak Muzeum Inkluzji w Bursztynie czy Muzeum Kryminalistyki, a także odwiedzili Stację Morską UG w Helu.


 

Źródło UG