Erasmus+

Posted on 2019-09-12

 

W ramach grantu Erasmus+ istnieje możliwość złożenia aplikacji na mobilność w wymiarze 1 tygodnia w dniach 18-23  listopadzie 2019 r.  Projekt dotyczy współpracy w zakresie usług edukacyjnych i zakłada wyjazd studyjny pracowników uczelni. Jednym z celów wyjazdu jest zapoznanie się ze strategią i doświadczeniem w rozwijaniu usług edukacyjnych.


Zgodnie z założeniami projektu pracownicy aplikujący  powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadanie co najmniej stopienia doktora i staż powyżej 5 lat z doświadczeniem prowadzenia zajęć w języku angielskim,
  • doświadczenie związane z promocją usług dydaktycznych,
  • pełnienie funkcji kierownika programów prowadzonych w języku angielskim na poziomie executive, oznaczające realny wpływ na udoskonalenie modelu nauczania dostosowującego kwalifikacje i umiejętności absolwentów do potrzeb zmieniających się warunków międzynarodowego otoczenia gospodarczego,
  • praca na rzecz programów Erasmus.


Aplikacja powinna zawierać szczegółową propozycję wykładu oferowanego na uczelni zagranicznej i oczekiwanych rezultatów podniesienia kompetencji dydaktycznych oraz promocji usług edukacyjnych.


Aplikacje proszę składać drogą mailową na adres koordynatora projektu dr Renaty Orłowskiej  (renata.orlowska@ug.edu.pl) do dnia 20 września 2019 r. do godz. 15.00.