PhD thesis defense

Posted on 2012-06-20

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia  28.06.2012 r. o godz. 9.00 w sali nr  210 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

                mgr Justyny STASZAK-WINKLER
 

na temat: ”Promocja usług transportu miejskiego jako element strategii zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni”

Promotor: - prof. zw. dr hab. Olgierd  Wyszomirski
Recenzenci: -  prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak
-  prof. US, dr hab. Grażyna Rosa

 

Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110.