PhD thesis defense

Posted on 2013-03-05

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia  11.03.2013 r. o godz. 11.00 w sali nr  8 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:mgr Anny JĘDRZEJEWSKIEJ

na temat:

Przesłanki i bariery wzrostu znaczenia transportu wodnego w obsłudze potrzeb przewozowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju„


Promotor:

  • Prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
    Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny


Recenzenci:

  • Prof. UG, dr hab.  Ryszard Rolbiecki
    Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny
  • Prof. US, dr hab. Elżbieta Załoga
    Uniwersytet Szczeciński

 
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110.