IV Scientific conference of doctoral students

Posted on 2013-03-04

IV Naukowa Konferencja Doktorantów

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów Wydziału Ekonomicznego UG do wzięcia udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 25 maja 2013 roku.

 

Celem konferencji jest stworzenie warunków do zaprezentowania swoich postępów pracy nad rozprawą doktorską, podzielenia się problematyką prowadzonych badań, a także spotkanie środowiska naukowego naszego Wydziału.

 

Rezultatem spotkania będzie wydanie materiałów pokonferencyjnych. Przewiduje się, iż część nadesłanych referatów, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostanie opublikowana w ramach cyklicznych czasopism naukowych Wydziału Ekonomicznego.

 

Oficjalna strona IV Naukowej Konferencji Doktorantów.