Podręcznik spedytora

Posted on 2023-04-28

Pod red. prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider oraz prof. dr. hab. Janusza Neidera ukazało się VIII wydanie Podręcznika spedytora. Na jego podstawie, a także w wyniku prowadzonych szkoleń, podjętych przez PISiL w 1997 r. we współpracy z ówczesnym Instytutem Handlu Zagranicznego UG, spedytorzy uzyskują nobilitujący i ceniony w branży TSL certyfikat FIATA Diploma in Freight Forwarding.


PODRĘCZNIK SPEDYTORA


TRANSPORT • SPEDYCJA • LOGISTYKA


red. Danuta Marciniak-Neider i Janusz Neider

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2023

Wydanie VIII

Jak pisze we wstępie Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, „Podręcznik spedytora, pierwotnie redagowany zgodnie z wymogami szkoleń FIATA, w celu uzyskania FIATA Diploma in Freight Forwarding, wydanie po wydaniu stawał się powszechnie uznanym kompendium wiedzy spedycyjnej. Przedstawia on szerokie spektrum zagadnień współczesnego transportu, spedycji i logistyki. Odznacza się holistycznym podejściem, dostrzegając wzajemne relacje skomplikowanego mechanizmu funkcjonowania łańcuchów dostaw. Opisując zjawiska globalne, czy regionalne nie traci z oczu naszej krajowej specyfiki. Dzięki przystępnej formie, pomimo pokaźnej objętości, po prostu uczy i pomaga w pracy. Ukazujące się co kilka lat nowe wydania, obrazują aktualny stan branży TSL i nie są li tylko wznowieniami, a próbą opisu i zrozumienia zmieniającego się transportu. (…) Podręcznik jest swoistą summą wiedzy o transporcie. powściągliwie zatytułowanej Podręcznikiem spedytora”.

Wśród elitarnego grona 19 269 posiadaczy FIATA Diploma in Freight Forwarding na świecie, jest 880 spedytorów z Polski.

26 autorów podręcznika to zarówno menedżerowie i prawnicy (20 osób) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień, w tym członkowie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, jak i pracownicy naukowi.

Książka ta jest dorobkiem przede wszystkim absolwentów sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych i sopockiej szkoły transportu, gdyż zdecydowana większość autorów (36 osób z 50 w ponad 20-letniej historii podręcznika) stanowili i stanowią jego absolwenci – najstarsi z Wyższej Szkoły Handlu Morskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a potem kolejno z Wydziału Ekonomiki Transportu i Wydziału Ekonomicznego.

Warto dodać, że podręcznik stanowi też źródło aktualnej wiedzy dla nauczycieli zawodu, przygotowujących uczniów do udziału  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczny.

Treść podręcznika przedstawiono w 27 rozdziałach, w formie 756 pytań i odpowiedzi. Tekst pierwszego wydania z 2002 r. liczył 450 stron, a łączna objętość VIII wydania wynosi 1100 stron, zawartych w dwóch tomach.

SPIS TREŚCI

FIATA Certificate for the Training Program tittled FIATA Diploma in Freight Forwarding submitted by PIFFA
FIATA Diploma in Freight Forwarding
Wstęp
Od redaktorów
Notki o autorach
Rozdział I .   Wprowadzenie do spedycji (Janusz Neider)
Rozdział II.   Podstawy prawne spedycji (Beata Janicka)
Rozdział III.  Dokumenty FIATA (Beata Janicka)
Rozdział IV.  Transakcja w handlu zagranicznym (Monika Grottel)
Rozdział V.   Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
Rozdział VI.  Warunki płatności w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
Rozdział VII. Transport morski (Ilona Urbanyi-Popiołek)
Rozdział VIII. Konteneryzacja (Marek Tarczyński)
Rozdział IX.   Obsługa ładunków w porcie morskim (Michał Kużajczyk)
Rozdział X.    Transport drogowy (Wojciech Miotke, Józef Stróżyk)
Rozdział XI.   Transport kolejowy (Artur Dutkowski)
Rozdział XII.  Transport lotniczy (Janusz Wrzecion)
Rozdział XIII. Transport wodny śródlądowy (Ryszard Rolbiecki)
Rozdział XIV. Transport intermodalny (Anna Kwiatkowska)
Rozdział XV.   Transport ładunków niebezpiecznych (Jarosław Bomba)
Rozdział XVI.  Transport ładunków ponadnormatywnych (Jarosław Żurawski)
Rozdział XVII. Transport morski ładunków typu project cargo i sztuk ponadnormatywnych (Radosław   Chmieliński)
Rozdział XVIII. Technologie informatyczne w działalności spedytora (Dariusz Ceranowski)
Rozdział XIX.    Magazynowanie (Aleksander Niemczyk)
Rozdział XX.     Logistyka (Adam Gorzelańczyk)
Rozdział XXI.    Logistyka handlu internetowego (Juliusz Skurewicz)
Rozdział XXII.   Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw (Andrzej Szulc)
Rozdział XXIII.  Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w handlu zagranicznym (Piotr Obszarski)
Rozdział XXIV.  Ubezpieczenia transportowe (Zbigniew Korycki)
Rozdział XXV.    Obsługa celna towarów (Kamilla Piotrowska-Król)
Rozdział XXVI.   Finansowe aspekty działalności spedycyjnej (Krystyna Ostrowska)
Rozdział XXVII. Marketing w praktyce spedytora (Tomasz Czuba)
Umowa spedycji w kodeksie cywilnym
Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2022
Spis skrótów
Literatura
Indeks rzeczowy