Farewell

Posted on 2023-04-21

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Leopolda Kuźmy,

wieloletniego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego.
Pan Profesor pełnił funkcję Prodziekana (1965-1968) i Dziekana Wydziału Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1968-1970) (obecnie Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego). Kierował Katedrą Ekonomiki Transportu i Zakładem Ekonomiki Organizacji Portów Morskich w Instytucie Transportu Morskiego (1965-1977).

Był członkiem Rady Naukowo Ekonomicznej przy Ministrze Żeglugi (1969-1973), członkiem Komisji Głównej Transportu, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Polskiej Akademii Nauk (1969-1974), członkiem Senatu UG (1983-1989) oraz wieloletnim członkiem Rady Naukowej przy Instytucie Morskim w Gdańsku.

Był autorem licznych publikacji naukowych. Wypromował wielu magistrantów i doktorantów.

Prof. Leopold Kuźma posiadał wieloletnie doświadczenie związane z pracą w sektorze gospodarki morskiej. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w tym: nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim Pana Profesora

składają

Dziekan i cała społeczność akademicka
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego