Logistics and Forwarding Olympiad

Posted on 2023-04-12

               14 kwietnia odbędzie się finał VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Olimpiada organizowana jest przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych tematyką transportu, logistyki i spedycji, a w szczególności kształcących się w zawodach technik spedytor, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali oraz magazynier-logistyk.


Do olimpiady w tym roku przystąpiło 5468  uczniów z 272 szkół z całej Polski.  Do finału zakwalifikowało się 30 najlepszych.

Finał Olimpiady jest wydarzeniem dwudniowym, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję wzięcia udziału w wizytach studyjnych i warsztatach branżowych, przygotowanych przez Organizatora. W dniu 14 kwietnia zawodnicy będą rozwiązywać zadania z zakresu transportu, spedycji i logistyki przygotowane przez Komitet Główny Olimpiady złożony z ekspertów pracujących na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tego samego dnia odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Finaliści rywalizują o indeksy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz inne nagrody rzeczowe i pieniężne. Laureaci oraz finaliści uzyskują ponadto zwolnienie z części teoretycznej egzaminu zawodowego.

Olimpiada odbywa się przy współpracy z biznesem. Fundatorem nagrody głównej jest firma Nautiqus Food Logistics sp. z o.o ,Wydawnictwo TD s.c. ufundowało nagrodę za III miejsce i nagrody specjalne.

Wsparli nas również Vetro Port & Shipping Service, Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o., Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o oraz PCC Intermodal.
Od 2022 r. partnerem olimpiady jest również Polska Izba Spedycji i Logistyki.

Patronat medialny nad Olimpiadą objęli: Radio Gdańsk oraz czasopisma: Namiary na Morze i Handel, Transport Manager, Logistics Manager.https://ekonom.ug.edu.pl/web/osl/                                                     https://www.facebook.com/olimpiadaSL