Komunikat wyborczy nr 3 z dnia 13.10.2021

Posted on 2021-10-13

Komunikat wyborczy nr 3 z dnia 13.10.2021

Odwołanie zebrania wyborczego 15.10.2021 oraz wyniki wyborów w grupie pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimiZgodnie z ORDYNACJĄ WYBORCZĄ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (§ 22d), w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby mandatów do obsadzenia, „wyborów w danej grupie nie przeprowadza się, a wszyscy zgłoszeni kandydaci stają się przedstawicielami danej grupy w radzie wydziału”.

W związku z tym zebranie wyborcze zaplanowane na 15.10.2021 na godz. 13:00 zostało odwołane.

Z grupy pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi, mandat członka Rady Wydziału Ekonomicznego uzyskały następujące osoby:

  1. Waldemar Kuczewski
  2. mgr Ewa Krukurka
  3. mgr Beata Szalkowska   
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG