Wybory przedstawicieli WE do Senatu UG

Posted on 2012-06-01

Dnia 24 maja 2012 r. odbyły się wybory przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Decyzją nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy i stopień  doktora habilitowanego wybrano

prof.zw. dr hab. Danutę Marciniak-Neider
prof.zw. dr hab. Jana Burnewicza

Decyzją nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego  lub stopnia naukowego doktora habilitowanego  wybrano

dr Elżbietę  Adamowicz.

Serdecznie gratulujemy !!!