Wybory Prodziekanów Wydziału Ekonomicznego UG

Posted on 2012-06-01

W dniu 24 maja 2012 r. odbyły się wybory Prodziekanów Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2012-16. Decyzją Wydziałowego Kolegium  Elektorów Prodziekanami zostali ponownie wybrani:

Prof. UG, dr hab. Monika Bąk
Prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz
Dr Wojciech Bizon

Serdecznie gratulujemy !