CS: Conference of business practitioners

Posted on 2013-05-28

Szanowni Studenci,


w imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszamy

na konferencję praktyków biznesu pt.:


„Symulacje biznesowe i studia przypadków jako innowacyjne metody
budowania postaw przedsiębiorczych”


Konferencja stanowi podsumowanie działań w ramach projektu Case Simulator
i odbędzie się w dniu 5 czerwca 2013 r. (środa) w Centrum Art & Business "Zatoka Sztuki"
al. F. Mamuszki 14 w Sopocie.

 

                                            Grażyna ZIELIŃSKA                           dr Wojciech BIZON
                                        dyrektor generalna RIGP           prodziekan Wydziału Ekonomicznego
                                 koordynatorka PR Case Simulator        kierownik projektu Case Simulator

 


Program konferencji:

8.30-9.00        Rejestracja uczestników

 

9.00-9.15        Powitanie gości

Prof. UG, dr hab. Anna MACHNIKOWSKA, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. UG, dr hab. Krzysztof DOBROWOLSKI, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego


9.15-11.10        Część pierwsza

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu Case Simulator (Grażyna ZIELIŃSKA, Dyrektor RIGP)
Dr Wojciech BIZON, UG (kierownik projektu Case Simulator), Grażyna ZIELIŃSKA, RIGP (koordynatorka PR): Podsumowanie działań projektowych
Stanisław LEŚNIAK, RIGP: „Z uczelni do startupu
Grażyna STEFANISZEK, RIGP: „Budowanie wizerunku pożądanego partnera w biznesie. Jak stworzyć wizerunek solidnego partnera w biznesie?

 

11.10-11.30    I przerwa kawowa


11.30-13.20    Część druga

Dr Magdalena MARKIEWICZ, dr Marcin SKURCZYŃSKI: „Symulacje biznesowe i studia przypadku – siła synergii”.
Sławomir HALBRYT, RIGP: „Intuicja przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorca powinien ufać swojej intuicji? Czy istnieje skuteczna strategia rozwoju biznesu?
Dr Piotr BAUĆ, UG, Poseł na Sejm RP: „Przedsiębiorczy absolwenci siłą Nowej Europy

 

13.10-13.30    II przerwa kawowa


13.30-14.30    Panel dyskusyjny: „W jaki sposób rozwijać przedsiębiorczość wśród młodych?
uczestnicy: przedstawiciele organizacji pracodawców, instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, szkół wyższych, przedsiębiorców, studentów


14.30-14.40    Podsumowanie i zakończenie konferencji

 


INFORMACJE O PROJEKCIE CASE SIMULATOR
Projekt Case Simulator realizowany jest przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft z Drezna. Jest jednym z innowacyjnych projektów testujących wdrażanych obecnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).


Celem prowadzonych działań jest zwiększenie umiejętności „budowania postaw przedsiębiorczych” wśród studentów ostatnich lat studiów, co przełoży się na poprawę ich pozycji na rynku pracy oraz przyczyni się do aktywniejszego podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Zbudowano symulację procesów biznesowych i osadzono ją na platformie edukacyjnej. Symulacja odnosi się do realnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i powstała na bazie rzeczywistych uwarunkowań charakterystycznych dla rynku Trójmiasta. Jako narzędzie wspomagające opracowano 10 studiów przypadku, które właściwie sprofilowane, umożliwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień i docelowo będą uzupełniać pracę z symulacją.