Meeting with the Mayor of Rumia

Posted on 2024-01-25

W dniu 17 stycznia 2024 r., na zaproszenie dr. hab. Dariusza Tłoczyńskiego, prof. UG z Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym UG, studenci studiów II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna spotkali się z Burmistrzem Rumi Panem Michałem Pasiecznym.

Podczas zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu „Marketing terytorialny” Pan Burmistrz przedstawił rolę marketingu w pozyskaniu nowych interesariuszy na przykładzie Rumi. Scharakteryzował także płaszczyzny współpracy miasta z mieszkańcami, przedsiębiorcami, miastami sąsiednimi oraz sformułował kierunki rozwoju miasta Rumia.

 

 

 

 

Fot. prof. Dariusz Tłoczyński