“Ways forward in online teaching” 01.03.2023

Posted on 2023-02-21

Multiplier Event “Ways forward in online teaching” - rezultaty projektu InCompEdu : Innovative Competences in Online Higher Education

W imieniu Zespołu projektu InCompEdu zapraszamy na spotkanie "Ways forward in online teaching- rezultaty projektu InCompEdu” poświęcone prezentacji wyników projektu realizowanego w ramach międzynarodowego konsorcjum przez: Uniwersytet Gdański  jako lidera projektu, University of Turku, University of Rijeka, University of Alba Iulia, University of Primorska oraz University of Rome Tor Vergata.
Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości i omówienie wspólnych wyzwań pojawiających się w procesie nauczania online. Doświadczywszy różnych rozwiązań w nauczaniu online, zaplanowaliśmy, przetestowaliśmy i oceniliśmy metody, które mogą być wykorzystane przez środowisko akademickie oraz skupione wokół edukacji. Pokażemy najlepsze praktyki i doświadczenia w nauczaniu zdalnym- oraz jak można je wykorzystać po pandemii, zaprezentujemy również narzędzia IT wspierające nauczyciela w przygotowaniu interaktywnych zajęć.
W ramach spotkania przedstawimy także zasady oraz elementy budowania scenariuszy warsztatowych wspomagających kreowanie procesu dydaktycznego, pokażemy jak diagnozować potrzeby uczestników zajęć metodą design thinking  oraz przedstawimy rezultaty zastosowania metody design thinking w dydaktyce.

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2023 roku w godz. 9.00-14.00 w Sali C301 na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie, Armii Krajowej 119/121.

Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do 24 lutego. Formularz rejestracji pod linkiem:  Formularz zgłoszeniowy. (office.com)


W imieniu Zespołu projektu InCompEdu
dr Olga Dębicka
Kierownik ProjektuMultiplier Event.
Agenda

9.00-9.30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
9.30-9.40 Otwarcie wydarzenia i wystąpienia wprowadzające
dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet Gdański
dr Ewa Szymczak, Centrum Dydaktyki i Tutoringu, Uniwersytet Gdański
09.40-09.50  InCompEdu – Koncepcja projektu – od nauczania w czasie pandemii do wykorzystania wypracowanych możliwości po pandemii
dr Olga Dębicka, Uniwersytet Gdański, Kierownik projektu InCompEdu

 

Sesja 1: Ways forward in teaching – metody motywowania I aktywizowania studentów
09.50-10.10
Najlepsze praktyki i doświadczenia w nauczaniu zdalnym- jak można je wykorzystać po pandemii?
dr Olga Dębicka, Uniwersytet Gdański 
10.10-10.40 Narzędzia IT wspierające nauczyciela w przygotowaniu interaktywnych zajęć, czyli jak aktywizować i motywować słuchaczy?
dr Leszek Reszka, Uniwersytet Gdański
10.40-11.10 Dyskusja, Q&A
11.10-11.30 Przerwa kawowa

 

Sesja 2: Ways forward in teaching – metoda design thinking w dydaktyce i projektowaniu scenariuszy zajęć
11.30-12.00

Wykorzystanie metody design thinking w procesie dydaktycznym, czyli jak konstruować ciekawe scenariusze zajęć?
dr Magdalena Markiewicz, Uniwersytet Gdański

12.00-12.30

Empiryczne przykłady warsztatów design thinking oraz ich rezultaty w różnych obszarach dydaktyki. Doświadczenia międzynarodowe.
dr Magdalena Markiewicz, Uniwersytet Gdański

12.30-13.00

Dyskusja, Q&A  
Podsumowanie sesji 1 i sesji 2.
dr Olga Dębicka, Uniwersytet Gdański

13.00-14.00 Lunch oraz networking


Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/5EewgCNbLb