The final Oxford debates

Posted on 2022-05-17


18.05.2022 r. na Wydziale Ekonomicznym UG odbędą się finałowe debaty oksfordzkie o tematyce ekonomii, chemii i ochrony środowiska w ramach projektu
„Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim - znane i nieznane oblicza nauki”.Debaty odbywać się będą w godz. 13.00-15.30 w Auli D na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie.

Debaty dotyczyć będą odbywały się wg poniższego harmonogramu.

13:40 - 14:10      Debata o III miejsce

Teza: Zrównoważony rozwój wymaga zaprzestania uprawy roślin domowych

W debacie zmierzą się:

 • Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sopocie


14:30 - 15:00     Debata finałowa

Teza: Bezwarunkowy dochód podstawowy stanowi rozwiązanie współczesnych problemów gospodarczych

W debacie zmierzą się:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie
 • XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku


15:20 – 15:30 Ogłoszenie wyników.
Wręczenie pucharu, nagród i dyplomów oraz podsumowanie turnieju.
Sesja zdjęciowa uczestników debat.Serdecznie zapraszamy!
Tematyka debat dotyczy aktualnych problemów wpisujących się w idee zrównoważonego rozwoju, tj. kwestii ekonomicznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, z zakresu biznesu chemicznego.

Turniej rozpoczął się w lutym 2022 r. i zakwalifikowało się do niego 8 drużyn, które przeszły przez fazę międzyszkolną. Uczestnicy projektu wzięli również udział w warsztatach z zakresu kompetencji miękkich i umiejętności mówcy.

W debatach turniejowych i warsztatach wzięły udział:

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sopocie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie,
 • XII Sportowe LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku,
 • XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku,
  XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniew Herberta w Gdańsku,
 • Społeczne LO im. Polskich Noblistów w Kwidzynie,
 • Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sierakowicach.


 
Opiekunami merytorycznymi turnieju debat oksfordzkich są:
dr Magdalena Markiewicz i mgr Dominik Aziewicz.

Zespół organizujący debaty oksfordzkie składa się z pracowników Wydziału Ekonomicznego, studentów Wydziału Ekonomicznego oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji.

 
Projekt „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim - znane i nieznane oblicza nauki” jest współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Edukacji „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Zapraszamy do dołączenia do naszego Science Clubu i  życzymy udanej przygody z nauką!

Kontakt z zespołem projektowym:

Kierownik Projektu: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, Wydział Chemii, beata.grobelna@ug.edu.pl
dr Magdalena Markiewicz, Wydział Ekonomiczny, magdalena.markiewicz@ug.edu.pl
dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, Wydział Ekonomiczny, barbara.pawlowska@ug.edu.pl
mgr Izabela Szlagowska, Wydział Chemii, izabela.szlagowska@ug.edu.pl


 
 
 
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego                                                                     
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego                  
ul. Wita Stwosza 63                                                             
80-308 Gdańsk   
 
oblicza.nauki@ug.edu.pl
https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/science_clubs_w_ug