"KEEKS 2022" at the Faculty of Economics

Posted on 2022-04-04

2 kwietnia 2022 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbył się  Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2022”, stanowiący kontynuację tradycji integracji środowiska studenckiego i kół naukowych wokół tematyki ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, chemii, ochrony środowiska, ekologii i związanego z tymi zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

Podczas konferencji mieliśmy okazję wysłuchać wielu niezwykle interesujących prelekcji. Aktywnie zaangażowana publiczność kierowała do prelegentów bardzo wiele pytań,  a tematyka konferencji i wystąpień pozwoliła na zapoznanie się z wieloma nowymi zagadnieniami podczas moderowanych sesji naukowych.

W czasie Kongresu mieliśmy także okazję uhonorować laureatów konkursu „I Ty możesz zostać wykładowcą” zorganizowanego w ramach projektu „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Autorzy zwycięskich prezentacji w kategorii ekonomicznej zaprezentowali swoje wystąpienia w drugiej sesji Kongresu. Ponadto swoje prezentacje przedstawili uczniowie szkół średnich i podstawowych z województwa pomorskiego.

Należy docenić walory integracyjne konferencji skupiającej koła naukowe z różnych obszarów tematycznych, dyscyplinę czasową i poczucie humoru moderatorów sesji, a także cały zespół zaangażowany w działania operacyjne związane z przebiegiem konferencji, dzięki czemu przekazanie ogromnej dawki wiedzy przebiegało nie tylko bardzo miło, ale i efektywnie.

Idea kongresu powstała na Wydziale Ekonomicznym w 2017 r. z inicjatywy opiekunów kół naukowych. Tegoroczna edycja wydarzenia organizowana była w ramach projektu „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki” w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka, współfinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.
Celem organizowanego Kongresu jest stworzenie platformy wymiany poglądów oraz wiedzy, jak również wyników badań interdyscyplinarnych oraz umożliwienie rozwoju naukowego studentów skupionych w kołach naukowych.

W sesjach naukowych Kongresu „KEEKS 2022” wzięli udział przedstawiciele kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego reprezentujący Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny: Koło Biznesu Chemicznego, Koło Naukowe Chemików, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Koło Naukowe Przedsiębiorczości Start-up, Koło Naukowe Tutoringu Akademickiego Tuttees, Morskie Koło Naukowe oraz Naukowe Koło Logistyki.

Warto podkreślić, że poziom merytoryczny wszystkich wystąpień był bardzo wysoki, co jest powodem do ogromnej dumy z naszych studentów.
Jury oceniające wystąpienia, składające się z kadry akademickiej i studentów, nie miało łatwego zadania, a sesje pytań i odpowiedzi dokumentowały wysoki poziom wiedzy i zaangażowania prezentujących.
Gratulujemy Laureatom i wszystkim Prelegentom konferencji „KEEKS 2022”!

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie nagród za wystąpienia w kategorii nauk chemicznych i nauk ekonomicznych.

W kategorii nauk chemicznych:
I nagrodę zdobyło Naukowe Koło Chemików za prezentację „Cegiełka do zielonej zmiany. Projekt Klimatyczni – Powierzchnie samoczyszczące”;
II nagrodę zdobyło Koło Naukowe Ochrony Środowiska za prezentację „Żywność genetycznie modyfikowana – szansa czy zagrożenie?”

W kategorii nauk ekonomicznych:
I nagrodę zdobyło Naukowe Koło Logistyki za prezentację „Aspekty transportu kolejowego decydujące o jego zdolności do zdominowania przewozów pasażerskich w świetle europejskich strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju”;
II nagrodę zdobyło Koło Naukowe Start-Up – ex aquo za dwie prezentacje: „Nawyki transportowe studentów Wydziału Ekonomicznego UG – ich wpływ na środowisko oraz zmiany wywołane pandemią COVID-19” oraz „Make oceans great again”.

Program konferencji:Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Kongresem Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2022” sprawowały:

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, Wydział Chemii
dr Magdalena Markiewicz, Wydział Ekonomiczny

Kontakt:
oblicza.nauki@ug.edu.pl

 

Zdjęcie uczestników konferencji „KEEKS 2022”: