National conference of Interreg programs

Posted on 2021-08-19

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje w dniu 19 października br. konferencję, podczas której zostanie zaprezentowana kolejna edycja programów Interreg z udziałem Polski w latach 2021-2027. Eksperci z Ministerstwa przedstawią  również doświadczenia i efekty tych programów z lat 2014–2020.


Spotkanie skierowane jest tylko do polskich potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Interreg, przedstawicieli polskich biur euroregionów oraz instytucji programowych po polskiej stronie. Językiem spotkania będzie język polski. Ze względu na niepewną sytuację pandemiczną konferencja odbędzie się wirtualnie.


Założeniem jest zainteresowanie i przyciągnięcie nowych potencjalnych wnioskodawców w latach 2021-2027.
Podczas spotkania zostanie przedstawiony m.in. stan zaawansowania prac nad nowymi programami Interreg z udziałem Polski. Omówione zostaną także dziedziny, w  których potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów. Podane zostaną, jeśli będzie to możliwe, wstępne informacje o najbliższych naborach na wnioski projektowe.

Ważnym punktem konferencji będą także przykłady efektów z kilku projektów kończącej się perspektywy. Wybrane przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez beneficjentów w kontekście przewodnich motywów takich jak: innowacyjność, kapitalizacja/komplementarność, środowisko i dostępność.

Prosimy o zarezerwowanie terminu i serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.