Składy rad dyscyplin

Skład Rad Dyscyplin na kadencję 2019-2020


Skład Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse na kadencję 2020-2024
sekretariat pok. 127 Sopot, Armii Krajowej 119/121 (budynek Wydziału Ekonomicznego UG) 


 1. Przewodniczący: dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
 2. prof. dr hab. Jacek Zaucha
 3. dr hab. Monika Bąk, prof. UG
 4. dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
 5. dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG
 6. dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
 7. dr hab. Giuseppe Cirella, prof. UG
 8. dr hab. Ernest Czermański, prof. UG
 9. dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
 10. dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
 11. dr hab. Anna Golejewska, prof. UG
 12. dr hab. Hanna Klimek, prof. UG
 13. dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG
 14. dr hab. Joanna Kuczewska, prof. UG
 15. dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
 16. dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
 17. dr hab. Beata Majecka, prof. UG
 18. dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
 19. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
 20. dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
 21. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
 22. dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG
 23. dr hab. Iwona Sobol
 24. dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG
 25. dr hab. Michał Suchanek, prof. UG
 26. dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
 27. dr hab. Anita Szymańska
 28. dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
 29. dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
 30. dr hab. Jacek Winiarski prof. UG
 31. dr hab. Marcin Wołek, prof. UG
 32. dr hab. Anna Zamojska, prof. UG
 33. dr hab. Piotr Zientara, prof. UG
 34. dr Magdalena Jażdżewska-Gutta
 35. dr Olga Martyniuk
 36. doktorant mgr Zuzanna Borda


Obsługa administracyjna Rady: Wydział Ekonomiczny
Skład Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości
sekretariat pok. 105 Sopot, Armii Krajowej 101(budynek Wydziału Zarządzania UG) 
 1. Przewodniczący: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
 2. prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
 3. prof. dr hab. Jacek Rybicki
 4. prof. dr hab. Mirosław Szreder
 5. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 6. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG
 7. dr hab. Robert Bęben, prof. UG
 8. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG
 9. dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG
 10. dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG
 11. dr hab. Beata Jackowska, prof. UG
 12. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG
 13. dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG
 14. dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
 15. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG
 16. dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG
 17. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG
 18. dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
 19. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
 20. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
 21. dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG
 22. dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG
 23. dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG
 24. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
 25. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
 26. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG
 27. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG
 28. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG
 29. /wybory uzupełniające/
 30. dr Beata Zackiewicz-Brunke
 31. doktorant mgr Alan Balla


Obsługa administracyjna Rady: Wydział Zarządzania