Przewody doktorskie

Imię nazwiskoData wszczęcia postępowaniaData zakończenia postępowaniaTytuł rozprawyPromotor
Abamu Bamituni, mgr
01.12.2022 Impact of FDI on the Nigerian economy: negative, positive or mixed effects?dr hab. Joanna Pietrzak
Adamkiewicz Tomasz, dr25.04.2019 15.12.2022Konkurencja i współpraca organizatorów usług na rynku transportu miejskiego i regionalnego na przykładzie województwa pomorskiegoprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Atsave Stamatiki Maria, mgr08.05.2023 The impact of the 2008 financial crisis on Greek football clubs. Focus on revenues from tickets saleprof. dr hab. Jacek Zaucha
Aziewicz Aleksandra, dr28.03.2019 15.12.2022Mechanizmy reakcji strony popytowej (DSR) a zachowania gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznejdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Aziewicz Dominik, mgr28.03.2019 Polityka właścicielska państwa polskiego w obszarze przedsiębiorstw po 1989 rokudr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
Bogdański Łukasz, mgr16.03.2017 Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polscedr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
Bogdański Mateusz, mgr26.09.2018 Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiejprof. dr hab. Krystyna Strzała
Borodo Adam, dr25.04.201918.11.2021Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania mediów społecznościowych w handlu elektronicznymdr hab. Jacek Winiarski, prof. UG
Boryczko Ewa, mgr28.06.2021 Zielone zamówienia publiczne w obszarze robót budowlanych jako instrument wsparcia polityki zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnegodr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Borysewicz Filip, dr31.01.201924.06.2021Problem konsolidacji finansów publicznych w Polsce. Oceny metodologicznedr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Böhlich Daniel, mgr 20.03.2023 The Factors Influencing the Performance of Family Businesses in Germany - Empirical Surveydr hab. Ewelina Sokołowska
Brack Anna, dr 23.06.202219.01.2023Dynamics of Eating Habits of Sweets: German, Polish, and Russian Consumers on the Confectionery Marketdr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Chylińska Marta, dr30.09.201316.12.2021Wycena kontraktów terminowych na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali w okresie niestabilności na rynkach finansowychprof. dr hab. Paweł Miłobędzki
Cicha-Nazarczuk Marlena, dr19.05.201119.11.2020Zróżnicowanie wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w Polscedr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
Cywiński Łukasz, mgr 08.03.2023 Efekty zewnętrzne Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Rola polityki Państwa w przyciąganiu inwestycji zagranicznych je generującychprof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG
Czerepko Joanna, dr25.10.2018 18.11.2021Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z obwodu kaliningradzkiegodr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
Dębski Krystian, mgr28.03.2019 Logistyka innowacji w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie zakładów ubezpieczeńdr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG
Elfurti Salih, mgr  Foreign direct investment as a factor of Libya's economic developmentdr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Fakhani Abdel-Rahman, dr05.01.202313.07.2023 A comparative research of urban mobility in Poland and Germany. On the behavior of different generationsdr hab. Michał Suchanek, prof. UG
Farbarzevics Kirils, mgr25.04.2019 Acquiring a company: the role of the target company's innovations in the process of shaping transaction valuedr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
Gielo-Politewicz Magdalena, mgr25.04.2019 Znaczenie członkostwa w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiego sektora rybackiegodr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Gierusz Maciej, dr24.11.201620.02.2020Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowegoprof. dr hab. Teresa Martyniuk
Goniszewski Maciej, dr25.04.201928.07.2022Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiejdr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG
Grablewski Krzysztof, dr31.01.201909.07.2020Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Gus-Puszczewicz Aleksandra, dr13.10.201124.03.2022Kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w świetle idei zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Hess Aurelio, dr25.04.201919.11.2020Productivity Drivers. Implications for Brazil’s Development: Evidence from Selected Countriesdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Hoxha Yllka, dr18.10.2018 18.02.2021The Impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in Kosovodr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Jagiełło Aleksander, dr21.06.2018 19.11.2020Elektromobilność w kształtowaniu rozwoju drogowego transportu miejskiego w Polsceprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Józefowicz Karolina, dr22.11.201809.07.2020Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliachdr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel
Kaliszewski Adam, dr22.02.2018 24.06.2021Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w Polscedr hab. Hanna Klimek, prof. UG
Kniter Rafał, dr
19.09.201324.06.2021Polityka inwestycyjna miast powiatowych i jej wpływ na lokalny rozwój gospodarczy - studia wybranych miast z województwa pomorskiegodr. hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Kołatka Marek, dr18.10.2018 19.11.2020Adaptacyjność polskiego rynku finansowegodr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Konewka Tomasz, dr 12.05.2021 20.01.2022Budowanie przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku samochodów elektrycznychdr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Kotarbiński Jacek, dr21.02.201322.04.2021Skuteczność marketingu w procesie kształtowania rynkowej wartości przedsiębiorstwprof. dr hab. Danuta Rucińska
Kotowska Beata, mgr28.03.2019 Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej mikro i małych przedsiębiorstwprof. dr hab. Teresa Martyniuk
Kozieja Monika, dr31.01.2019 24.03.2022Wspieranie innowacji społecznych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013prof. dr hab. Jacek Zaucha
Krupa Thomas, dr25.04.201924.02.2022The impact of acquisitions on participating firms' efficiency within major European insurance marketsdr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
Krzywdziński Krzysztof, dr29.11.201820.05.2021Własność państwowa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawieprof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Kuçi Mirlinda, dr25.04.201919.11.2020The impact of the endowment effect on an individual's choice under uncertaintydr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Kwiatkowski Jakub, dr28.02.201924.06.2021Wpływ luki technologicznej na intensywność wymiany handlowej państw OECDdr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG
Leśniak Renata, dr17.05.201818.03.2021Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowejprof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
Ludwiczak Agata, dr31.01.2019 24.03.2022Wspieranie z funduszy UE ponadgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w obszarze Południowego Bałtyku w latach 2007-2013 przez program współpracy transgranicznej Południowy Bałtykprof. dr hab. Jacek Zaucha
Makurat Dominik, mgr14.06.2022 Transport rowerowy w zrównoważonym rozwoju transportu w miastach ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Trójmiejskiejprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Michalska-Szajer Anna, mgr04.06.2020 Społeczna odpowiedzialność portów morskich. Koncepcja pomiaru i ocenydr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Mustafayev Feyruz, dr 22.03.202220.10.2022The Potential Role of Renewable Energy in Providing Energy Security of Azerbaijandr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Nikolli Emirgena, mgr  The impact of human capital on economic growth. The case of Balkan countriesdr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
Olechnowicz-Szewczyk Agata, mgr28.03.2019 Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji o dobrowolnych oszczędnościach na cele emerytalne w Polscedr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Orelly Patricia, dr05.03.2021 16.12.2021Building competitive advantage in Bangladesh's FMCG sector - the perspective of customersdr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Orobello Christian, mgr   The Problems of the Poor: Accessing Resourcesdr hab. Giuseppe Cirella
Pałasz-Boćkowska Katarzyna, mgr11.04.2013 Przyczyny i skutki nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych w polskich bankach komercyjnychdr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Patra Ewa, dr26.06.2014 20.10.2022Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia jako element elastyczności rynku pracy w Polscedr hab. Dorota Simpson
Pietryka Ewa, mgr05.07.202 Ekonomiczno-organizacyjne aspekty finansowania ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego w Polscedr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
Poier Stefan, dr25.04.201924.06.2021Influence of individual differences on the adoption of electricity storages in the German photovoltaic marketdr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Przybyłowski Michał, dr29.11.201817.11.2022Koncepcja pomiaru efektów publicznego wsparcia polskiego rynku venture capitaldr hab. Anna Zamojska, prof. UG
Radzikowski Tomasz, dr21.06.201816.12.2021Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w Polscedr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG
Rausch Patrick, dr31.01.201928.07.2022The determinants of the rise of PV prosumers in Germany from the perspective of transaction cost economicsdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Reinwald Raphael, dr01.07.2022 15.12.2022The Effect of Economic, Social and Psychological Factors on the Transport Behavior of Polish Citizens A Conjoint Analysis Approachdr hab. Michał Suchanek, prof. UG
Reszke Andrzej, mgr inż.31.01.2019 Ocena wpływu stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranych lokalizacjidr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG
Ru Jiayu, mgr12.01.2023 Problems of Aquatic Products Export from Shandong Province to Belt and Road Initiative Countriesprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Salame Bassam, MSc25.04.2019 IFRS adoption and Firm value: Banking in GCC countriesdr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
Sasse Robert, mgr25.04.2019 Consumer preferences for the new technologies in bankingdr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Sikora-Alicka Joanna, dr04.03.202118.11.2021Efektywność działalności polskich szpitali klinicznychdr hab. Teresa Kamińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Sitz Joanna, dr09.05.201320.10.2022Ocena procesu internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskich - perspektywa polskiego przedsiębiorcydr  hab. Dorota Simpson
Smith Barry, mgr  Corporate Social Responsibility and Financial Performance in the Hospitality Sectordr hab. Piotr Zientara, prof. UG
Szpytma Jakub, dr28.04.201618.06.2020Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in Polanddr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szyc Rafał, dr20.10.201621.05.2020Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kościerskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Szymanowska Beata, dr26.11.202121.04.2022 Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem portu w Gdynidr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Śliwa Adrian, dr20.12.201817.12.2020Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju elektrycznych pojazdów drogowychprof. dr hab. Jan Burnewicz
Śpiewak Rafał, dr18.01.201809.07.2020 Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznejdr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
Tomaszewski Tomasz, mgr 05.07.2023 Reorganizacja i determinanty partycypacji krajów w globalnych łańcuchach wartości (GVC) w okresie spowolnienia procesów globalizacyjnychdr hab. Joanna Kuczewska, prof. UG
Tryba Magdalena, mgr  Znaczenie działalności innowacyjnej w rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polscedr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Warsewicz Czesław, mgr 25.04.2019 Ekonomiczne i organizacyjne determinanty kształtowania funkcji operatora logistycznego 3PL w PKP Cargoprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Wais Olesia, dr28.03.201915.12.2022Kształtowanie pozycji konkurencyjnej przewoźnika sieciowego na polskim rynku usług transportu lotniczego na przykładzie Lufthansa AGdr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
Waltermann Bartholomä, dr31.01.2019 15.12.2022Increased Banking Supervisory Regulations in the European Union – the case of German Bankingdr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Welte-Bardtholdt Cordula, dr03.07.202219.01.2023The Effect of Economic, Social and Psychological Factors on the Transport Behavior of Polish Citizens A Conjoint Analysis Approachdr hab. Michał Suchanek, prof. UG
Wentk Agnieszka, mgr  Wyzwania strategiczne przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu pasażerskiego w kontekście uwarunkowań środowiskowych wynikających z polityki Unii Europejskiejdr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
Wężyk Wojciech, mgr  Wizerunek towarzystw ubezpieczeniowych w percepcji multiagentów. Wpływ na kształtowanie kanałów dystrybucji produktów dla sektora MSPdr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
Wulgaris Piotr, dr21.06.201817.11.2022Infrastruktura transportu kolejowego w świetle współczesnych wyzwań. Studium na przykładzie województwa pomorskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Zargartalebi Milad, mgr 30.05.2023 The Interdependence of Capital Structure and Business Performance - Financing Decisions among German Listed Companiesdr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG