Przewody doktorskie

 

Imię nazwiskoData wszczęcia postępowaniaData zakończenia postępowaniaTytuł rozprawyPromotor
Abamu Bamituni, dr01.12.202226.10.2023Impact of FDI on the Nigerian economy: negative, positive or mixed effects?dr hab. Joanna Pietrzak
Abdul Khalek Youssef Hussein, dr22.11.201826.09.2019The determinants of Lebanese public debtprof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Adamkiewicz Tomasz, dr25.04.201915.12.2022Konkurencja i współpraca organizatorów usług na rynku transportu miejskiego i regionalnego na przykładzie województwa pomorskiegoprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Adamska-Mieruszewska Joanna, dr
19.03.2015 18.01.2018Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiejprof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
Alameddine Mohamad, mgr22.11.2018 The competitiveness of the new southern silk container-railway part of the Belt and Road Initiative between China and Europe. Challenges and opportunitiesdr hab. Stanisław Miecznikowski
Alzate Arias Hernan, dr13.09.201826.09.2019Cross-border Financial Spillovers and the Risk-taking Channel Responseprof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Andruszkiewicz-Badura Katarzyna, dr20.10.2016 23.05.2019Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższegodr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Atsave Stamatiki Maria, dr08.05.202321.12.2023The impact of the 2008 financial crisis on Greek football clubs. Focus on revenues from tickets saleprof. dr hab. Jacek Zaucha
Aziewicz Aleksandra, dr28.03.2019 15.12.2022Mechanizmy reakcji strony popytowej (DSR) a zachowania gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznejdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Aziewicz Dominik, dr28.03.201921.12.2023Polityka właścicielska państwa polskiego w obszarze przedsiębiorstw po 1989 rokudr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
Bartnik Katarzyna, dr02.06.2016 19.10.2017Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiegodr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Bastowska Dorota, mgr13.06.2013 Problem wyboru dostawców usług przewozowych i spedycyjnych w świetle zmian zachodzących na rynku TLSprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Bednarz-Szymak Justyna, mgr25.04.2019 Ocena ryzyka w projektach infrastrukturalnych realizowanych w procedurze zamówień publicznych w Polscedr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
Białk Jarosław, mgr23.03.2017  Koncepcja rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w Polscedr hab. Anna Zamojska, prof. UG
Bielawski Wacław, dr29.09.200521.02.2013System zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i jakością a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa żeglugowego na rynku globalnymprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Bieliński Tomasz, dr11.07.201319.11.2015Rozwój kapitału ludzkiego a innowacyjność gospodarki Chińskiej Republiki Ludowejprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Błaszkowski Wojciech, dr
13.09.201826.09.2019Liberalizacja rynku usług pocztowych w Polsce w dobie globalizacjidr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Bogacz Arleta, mgr19.09.2013 Innowacyjne modele biznesowe w turystyce zrównoważonejdr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Bogdański Łukasz, dr16.03.201721.12.2023Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polscedr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
Bogdański Mateusz, dr26.09.201830.11.2023Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiejprof. dr hab. Krystyna Strzała
Borda Zuzanna, mgr30.04.2024 Wpływ pandemii COVID-19 na uelastycznienie rynku pracy w kontekście postępującej robotyzacjidr hab. Jacek Winiarski, prof. UG
Borkowski Krzysztof, dr21.06.201826.09.2019Bariery rozwoju mikroinstalacji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskichdr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Borodo Adam, dr25.04.2019 18.11.2021Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania mediów społecznościowych w handlu elektronicznymdr hab. Jacek Winiarski, prof. UG
Borowicz Aleksandra, dr12.11.200919.03.2015Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportuprof. dr hab. Andrzej Stępniak
Boryczko Ewa, mgr28.06.2021 Zielone zamówienia publiczne w obszarze robót budowlanych jako instrument wsparcia polityki zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnegodr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Borysewicz Filip, dr31.01.201924.06.2021Problem konsolidacji finansów publicznych w Polsce. Oceny metodologicznedr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Borzyszkowska Małgorzata, mgr13.06.2013 Popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2012. Weryfikacja empirycznaprof. dr hab. Krystyna Strzała
Bowszys Marta, mgr20.12.2018 Rozwój rynku emisji pierwotnych spółek w Polsceprof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
Böhlich Daniel, dr 20.03.202330.11.2023The Factors Influencing the Performance of Family Businesses in Germany - Empirical Surveydr hab. Ewelina Sokołowska
Brack Anna, dr 23.06.202219.01.2023Dynamics of Eating Habits of Sweets: German, Polish, and Russian Consumers on the Confectionery Marketdr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Brylowski Bartosz, mgr28.03.2019 Determinants of competitive advantages of small and medium sized European electronics producers in the context of the electronic component shortagedr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
Brzezicki Łukasz, dr19.09.201322.09.2016Efektywność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym zawodowym i akademickimdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Brzezińska Anna, mgr
11.07.2013 Współzależność pomiędzy strategią budowania wizerunku pracodawcy, a poziomem wskaźnika fluktuacji personelu w przedsiębiorstwach sektora BPO/SSC w Polscedr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Bucholc Marek, dr24.02.200513.12.2012Konkurencyjność przedsiębiorstw komunalnych. Studium na przykładzie Elblągaprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Bujak Kamil, dr27.04.200626.06.2014Kreowanie i kontrolowanie jakości usług w transporcie miejskimprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Bukowska Justyna, dr16.06.201111.04.2013Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju kapitału intelektualnego studentów uczelni wyższej na przykładzie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiegodr hab. Marian Turek, prof. WSB
Chaber Maria, mgr09.05.2013 Metody uwzględnienia społecznych efektów decyzji administracyjnych w sektorze przedsiębiorstw prywatnychdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Chojnacka Monika, mgr28.03.2019 Skuteczność pracowniczych programów emerytalnych z punktu widzenia przyszłości polskiego systemu emerytalnegodr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Chylińska Marta, dr30.09.201316.12.2021Wycena kontraktów terminowych na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali w okresie niestabilności na rynkach finansowychprof. dr hab. Paweł Miłobędzki
Cicha-Nazarczuk Marlena, dr19.05.2011 19.11.2020Zróżnicowanie wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w Polscedr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
Cieślicka-Tomaszewska Iga, mgr26.06.2008 Ekonomizacja polityki konkurencji Unii Europejskiej stosowanej wobec karteli 
Cywiński Łukasz, dr08.03.202330.11.2023Efekty zewnętrzne Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Rola polityki Państwa w przyciąganiu inwestycji zagranicznych je generującychprof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG
Czerepko Joanna, dr25.10.2018 18.11.2021Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z obwodu kaliningradzkiegodr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
Czopur Sławomir, dr16.09.201014.06.2012Kapitał finansowy banków spółdzielczychdr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Ćwik Kamila, dr02.06.2016 23.05.2019Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Deyassa Kassaye, mgr28.03.2019 Factors determining the World Bank Group's decisions regarding development aiddr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Dębski Krystian, dr28.03.2019 30.11.2023Logistyka innowacji w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie zakładów ubezpieczeńdr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG
Doński-Lesiuk Jakub, dr11.07.2013 22.11.2018Transport kolejowy w obsłudze logistycznej euroazjatyckiego obszaru gospodarczegoprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Elfurti Salih, mgr  Foreign direct investment as a factor of Libya's economic developmentdr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Fakhani Abdel-Rahman, dr 05.01.202313.07.2023A comparative research of urban mobility in Poland and Germany. On the behavior of different generationsdr hab. Michał Suchanek, prof. UG
Farbarzevics Kirils, dr25.04.2019 21.03.2024Acquiring a company: the role of the target company's innovations in the process of shaping transaction valuedr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
Fornalska-Skurczyńska Anna, dr02.06.2016 27.06.2019Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowegodr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
Galik Anna, dr16.11.2017 23.05.2019Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracydr hab. Monika Bąk, prof. UG
Garbarz Agnieszka, mgr22.09.2011 Perspektywy rozwoju transportu samochodowego ładunków w Polsceprof. dr hab. Andrzej Ruciński
Gąsior Piotr, mgr09.05.2013 Ewolucja bazylejskich regulacji nadzorczych, z uwzględnieniem szacowania wymogu kapitałowego i ich wpływu na realną sferę gospodarcządr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Gebauer Sebastian, mgr19.10.2017 Local talent retention by foreign firms in Chinaprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Gielo-Politewicz Magdalena, mgr25.04.2019 Znaczenie członkostwa w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiego sektora rybackiegodr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Gierusz Maciej, dr24.11.201620.02.2020Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowegoprof. dr hab. Teresa Martyniuk
Godlewska Joanna, dr19.05.201113.06.2013Koncepcja teoretyczna optymalnego obszaru walutowego a doświadczenia Unii Gospodarczej i Walutowej w latach 1969-2012prof. dr hab. Andrzej Stępniak
Godziuk Cezary, dr13.06.201321.01.2016Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)dr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Goniszewski Maciej, dr25.04.201928.07.2022Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiejdr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG
Grablewski Krzysztof, dr31.01.201909.07.2020Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Graj Dariusz, dr10.06.201017.01.2013Polityka stabilizacyjna a realizacja celów makroekonomicznych na przykładzie USA i wybranych krajów europejskichdr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Gus-Puszczewicz Aleksandra, dr13.10.201124.03.2022Kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w świetle idei zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Guzek Łukasz, mgr14.12.2017 Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznych 
Hącia Ewa, dr19.05.2011 18.05.2017Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polscedr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Hauer Agnieszka, dr19.09.201326.06.2014Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 rokudr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Hess Aurelio, dr25.04.201919.11.2020Productivity Drivers. Implications for Brazil’s Development: Evidence from Selected Countriesdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Hoxha Yllka, dr18.10.2018 18.02.2021The Impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in Kosovodr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Jagiełło Aleksander, dr21.06.2018 19.11.2020Elektromobilność w kształtowaniu rozwoju drogowego transportu miejskiego w Polsceprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Jaguszewska Joanna, mgr19.09.2013 Znaczenie elektrowni wiatrowych w rozwoju rynku energii w Polscedr hab. Hanna Treder, prof. UG
Jakóbczyk Marcin, dr09.05.201318.06.2015Rola innowacji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegodr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Janik Rafał, dr18.10.201826.09.2019Rola rekomendacji giełdowych w kształtowaniu cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawiedr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
Jarmoszka Agata, dr28.06.200717.05.2012Migracje kapitału ludzkiego jako zjawisko ekonomiczne i społeczne na przykładzie województwa pomorskiegoprof. dr hab. Zofia Sawiczewska
Jarocka Małgorzata, dr
 19.03.201526.09.2019Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnychprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Jasicki Marek, dr23.02.200617.05.2012Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania rozwoju infrastruktury technicznejprof. dr hab. Janusz Żurek
Jażdżewska-Gutta Magdalena, dr14.04.2016 21.06.2018Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostawprof. dr hab. Janusz Neider
Jędrzejewska Anna, dr06.07.200614.03.2013Przesłanki i bariery wzrostu znaczenia transportu wodnego w obsłudze potrzeb przewozowych w świetle idei zrównoważonego rozwojuprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Jonczynski Michał, dr15.04.201013.12.2012Koncepcja działu HR jako partnera biznesowego w procesie wdrażania zmian na przykładzie przedsiębiorstw sektora ubezpieczeniowegodr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Jordan Rojas Hermes, dr20.10.201626.09.2019Optimization of logistics and economic processes in the international removals industryprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Józefowicz Karolina, dr22.11.201809.07.2020Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliachdr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Kaczmarczyk Jarosław, mgr09.05.2013 Transportowy produkt turystyczny w aspekcie współczesnych tendencji rozwoju transportu i turystykidr hab. Monika Bąk, prof. UG
Kaliszewski Adam, dr22.02.2018 24.06.2021Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w Polscedr hab. Hanna Klimek, prof. UG
Kędzior-Laskowska Małgorzata, dr28.09.2006 18.01.2018Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunkówprof. dr hab. Danuta Rucińska
Kieliszewska Małgorzata, mgr31.01.2019 Konkurencyjność zakładów przetwórstwa rybnego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiejdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Kiszelewska Monika, mgr11.07.2013 Targi w działalności marketingowej przedsiębiorstw branży meblarskiejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Klimas Jarosława, dr13.01.201117.12.2015Ekonomiczno-finansowe mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych Polskiprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Klouth Timo, mgr  Intention and Motivation Factors Sustainable Investments: The Case of German Private Investorsdr hab. Iwona Sobol
Kniter Rafał, dr19.09.201324.06.2021Polityka inwestycyjna miast powiatowych i jej wpływ na lokalny rozwój gospodarczy - studia wybranych miast z województwa pomorskiegodr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Kochaniak Ewelina, mgr17.11.2016 Dekompozycja kapitałowa przedsiębiorstw jako przyczyna ich ekonomicznej upadłości. Studium na przykładzie działalności transportowej 
Kolarov Yavor, dr19.09.2013 18.05.2017Economic aspects of energy policies supporting sustainable developmentdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Kołatka Marek, dr18.10.201819.11.2020Adaptacyjność polskiego rynku finansowegodr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Konewka Tomasz, dr 12.05.202120.01.2022Budowanie przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku samochodów elektrycznychdr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Konopacka Magdalena, dr28.03.2019 Ekonomiczne skutki nierównego traktowania ze względu na płeć w krajach rozwiniętychprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Kotarbiński Jacek, dr21.02.201322.04.2021Skuteczność marketingu w procesie kształtowania rynkowej wartości przedsiębiorstwprof. dr hab. Danuta Rucińska
Kotowska Beata, dr28.03.201930.11.2023Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej mikro i małych przedsiębiorstwprof. dr hab. Teresa Martyniuk
Kowalska Monika, mgr11.07.2013 Gospodarowanie kapitałem ludzkim w wybranych instytucjach Unii Europejskiejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Kowalski Bogusław, mgr11.10.2012 Funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych o charakterze służby publicznej w Polsceprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Kozak Karol, mgr25.04.2019 Efektywny i innowacyjny system transportowy jako warunek zrównoważonego rozwoju współczesnego miastadr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
Kozieja Monika, dr31.01.201924.03.2022Wspieranie innowacji społecznych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013prof. dr hab. Jacek Zaucha
Krawczyk Katarzyna, dr10.12.200919.03.2015Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Krawczyszyn Oksana, dr16.09.201012.12.2013Determinanty rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu na przykładzie Elblągadr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Krupa Thomas, dr25.04.2019 24.02.2022The impact of acquisitions on participating firms' efficiency within major European insurance marketsdr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
Kruszewska Sylwia, mgr26.06.2008 Wpływ swobody przepływu pracowników z UE na polski rynek pracy 
Krzywdziński Krzysztof, dr29.11.201820.05.2021Własność państwowa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawieprof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Książek Krzysztof, mgr16.06.2011 Wykorzystanie outsourcingu w procesie zaopatrzenia logistycznego Marynarki Wojennej RPprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Kuçi Mirlinda, dr25.04.2019 19.11.2020The impact of the endowment effect on an individual's choice under uncertaintydr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Kucińska Elżbieta, dr18.06.2001919.09.2013Ocena wpływu regulacji Unii Europejskiej redukujących emisję CO2 na rozwój polskiego sektora elektroenergetycznegoprof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
Kunz Waldemar, dr14.05.2015 02.06.2016Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gminprof. dr hab. Jan Burnewicz
Kur Iwona, dr22.10.200919.03.2015Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionówprof. dr hab. Danuta Rucińska
Kwiatkowski Jakub, dr28.02.201924.06.2021Wpływ luki technologicznej na intensywność wymiany handlowej państw OECDdr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG
Leja Łukasz, dr16.12.201017.01.2013Skuteczność realizacji dochodów budżetowych z tytułu podatku VAT w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Leśniak Renata, dr17.05.201818.03.2021Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowejprof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
Lichacz Edyta, mgr11.07.2013 Wykorzystanie funduszy europejskich jako element wsparcia rozwoju turystyki w regionie elbląskimdr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
Lipińska Karolina, dr10.12.200926.09.2019Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiegodr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Ludwiczak Agata, dr31.01.2019 24.03.2022Wspieranie z funduszy UE ponadgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w obszarze Południowego Bałtyku w latach 2007-2013 przez program współpracy transgranicznej Południowy Bałtykdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Łangalis Marek, dr10.11.201112.12.2013Wahania koniunkturalne produkcji dóbr kapitałowych na przykładzie rynku stali nierdzewnych (z uwzględnieniem wpływu polityki pieniężnej)prof. dr hab. Andrzej Ruciński
Łapacz Danuta, dr13.06.2013 14.09.2017Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Łysik Aleksandra, dr
29.03.2015 22.09.2016Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmudr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Madej Konrad, dr16.06.201120.11.2014Rynek transportu lotniczego – analiza trendów rozwojowychprof. dr hab. Andrzej Ruciński
Madeja Jakub, mgr11.04.2013 Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne prywatyzacji transportu miejskiego w Polsceprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Makurat Dominik, mgr14.06.2022 Transport rowerowy w zrównoważonym rozwoju transportu w miastach ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Trójmiejskiejprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Marek Piotr, mgr11.10.2012 Telewizja lokalna jako element polskiego rynku reklamy - funkcjonowanie i kierunki rozwojuprof. dr hab. Danuta Rucińska
Markowski Karol, mgr31.01.2019 Model utrzymania dróg publicznych w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju transportuprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Matusiewicz Maria, dr 19.11.2015 23.02.2017Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańskaprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Mazanowska Ewa, dr 26.06.2014 22.03.2018Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Mazierski Piotr, mgr11.07.2013 Automatyczne systemy inwestycyjne w świetle założeń ekonomii behawioralnej na przykładzie pary walut EUR/USDdr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
Mąkólska-Tenold Maria, dr
19.10.2017 18.10.2018Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different citiesdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Mendryk Aleksandra, dr30.03.200613.06.2013Strategie marketingowe na rynku usług transportu miejskiegoprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Michalska-Szajer Anna, mgr04.06.2020 Społeczna odpowiedzialność portów morskich. Koncepcja pomiaru i ocenydr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Mieczkowska Gabriela, mgr12.12.2013 The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and Luxemburgdr hab. Marian Turek, prof. WSB
Mustafayev Feyruz, dr22.03.202220.10.2022The Potential Role of Renewable Energy in Providing Energy Security of Azerbaijandr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Nazarczuk Jarosław, dr15.04.201017.01.2013Potencjał rozwojowy a skala i struktura aktywności inwestycyjnej regionów Polskidr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Ners Dawid, dr18.10.201826.09.2019Determinanty wyborów ekonomicznych w klasycznych i koalicyjnych grach powtarzanychdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Neumann Lilia, mgr14.12.2017 Modele bankowości skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Niestępska Małgorzata, dr17.05.201215.05.2014Czynniki makroekonomiczne wpływające na cenę energii elektrycznej w aspekcie celów zrównoważonego rozwoju gospodarczegodr hab. Monika Bąk, prof. UG
Nikolli Emirgena, mgr16.10.2023 Human Capital and Economic Growth: Comparative Panel Evidence of Balkan Region and European Union Countriesdr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
Okrasińska Iwona, dr19.02.2009 27.06.2019Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Olechnowicz-Szewczyk Agata, dr28.03.2019 21.12.2023Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji o dobrowolnych oszczędnościach na cele emerytalne w Polscedr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Orelly Patricia, dr05.03.202116.12.2021Building competitive advantage in Bangladesh's FMCG sector - the perspective of customersdr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Orobello Christian, mgr   The Problems of the Poor: Accessing Resources dr hab. Giuseppe Cirella
Osiecka-Brzeska Katarzyna, dr13.06.201313.03.2014Uwarunkowania wykorzystania energii odnawialnej w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwojudr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
Otukoya Adewale, dr14.09.2017 27.06.2019The role of entrepreneurship in the economic development of Nigeriadr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Pałasz-Boćkowska Katarzyna, dr11.04.201321.12.2023Przyczyny i skutki nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych w polskich bankach komercyjnychdr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Patra Ewa, dr26.06.201420.10.2022Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia jako element elastyczności rynku pracy w Polscedr hab. Dorota Simpson
Pietryka Ewa, dr05.07.2019 21.12.2023Ekonomiczno-organizacyjne aspekty finansowania ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego w Polscedr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
Pietrzak Jakub. dr13.05.201009.05.2013Stabilność cen w ujęciu szkoły austriackiej oraz ekonomii głównego nurtudr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Podejko Katarzyna, dr11.10.201220.02.2014Międzynarodowa specjalizacja polskiego przemysłu obronnego (kryteria wyboru, kierunki)prof. dr hab. Bohdan Jeliński
Podurgiel Anna, mgr22.09.2011 Implikacje globalnego kryzysu dla funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowychdr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Poier Stefan, dr25.04.201924.06.2021Influence of individual differences on the adoption of electricity storages in the German photovoltaic marketdr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Potrykus-Czapp Magdalena, mgr22.06.2017 Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskichdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Powiada-Kurek Anna, dr19.05.2011 18.01.2018Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013prof. dr hab. Ewa Oziewicz
Przybyłowski Michał, dr29.11.201817.11.2022Koncepcja pomiaru efektów publicznego wsparcia polskiego rynku venture capitaldr hab. Anna Zamojska, prof. UG
Radzikowski Tomasz, dr21.06.201816.12.2021Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w Polscedr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG
Radziusz Sebastian, dr14.03.201328.04.2016Odzysk metalowych surowców wtórnych w Polsce -  aspekty ekonomiczne i rozwiązania regulacyjnedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Rakowski Marcin, dr17.02.201119.11.2015Porty lokalne jako czynnik aktywizacji gospodarczej obszarów nadmorskichdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Rathnasekara Randeni, mgr28.02.2019 Assessing Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisitions - A Frontier-based Approachdr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
Rausch Patrick, dr31.01.201928.07.2022The determinants of the rise of PV prosumers in Germany from the perspective of transaction cost economicsdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Reinwald Raphael, dr 01.07.202215.12.2022On a Comparative Analysis of Industrial Credit Portfolio Risk Models Versus a New Support Vector Machine - Based Approachdr hab. Michał Suchanek, prof. UG
Reszke Andrzej, mgr inż.31.01.2019 Ocena wpływu stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranych lokalizacjidr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG
Ru Jiayu, dr12.01.2023 21.12.2023Problems of Aquatic Products Export from Shandong Province to Belt and Road Initiative Countriesprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Rybacka Justyna, dr22.03.2018 27.06.2019Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej bankówdr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Salame Bassam, dr25.04.201921.03.2024IFRS adoption and Firm value: Banking in GCC countriesdr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
Sasse Robert, dr25.04.2019 26.10.2023Consumer preferences for the new technologies in bankingdr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Schomburg Joanna, dr18.02.201013.06.2013Strukturalizacja systemów informacyjno-decyzyjnych operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnegoprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Schröder Michał, dr21.06.201812.09.2019Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w województwie pomorskimdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Semmerling Anna, dr
18.10.201826.09.2019Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce na tle ich sytuacji dochodowejdr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Sikora-Alicka Joanna, dr04.03.202118.11.2021Efektywność działalności polskich szpitali klinicznychdr hab. Teresa Kamińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Sitz Joanna, dr09.05.201320.10.2022Ocena procesu internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskich - perspektywa polskiego przedsiębiorcydr hab. Dorota Simpson
Skiba Sławomir, dr22.11.200717.01.2013Koncepcja rachunku kosztów logistykiprof. dr hab. Zdzisław Kordel
Skoczek Anna, dr09.05.201326.09.2019Gospodarowanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia w Polsce na przykładzie grupy zawodowej położnychdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Smaciarz Natalia, mgr25.04.2019 Podejmowanie decyzji finansowych przez kobiety i mężczyzn w grupie ludzi młodychdr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Smith Barry, mgr  Corporate Social Responsibility and Financial Performance in the Hospitality Sectordr hab. Piotr Zientara, prof. UG
Sobierańska-Grenda Jolanta, mgr25.04.2019 Hipoteza nieefektywności zarządzania - weryfikacja empiryczna na przykładzie procesu restrukturyzacji podmiotów leczniczych samorządu województwa pomorskiego w latach 2011-2019dr hab. Anna Zamojska, prof. UG
Sonnet Daniel, dr18.10.2018 23.05.2019Building and evaluating the Probabilistic Inflation Forecasting Expert System (PIFES)dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Sowińska Monika, mgr11.07.2013 Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności regionu na przykładzie miasta Elblągadr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
Spangenberg Eugen, dr17.11.2016 21.06.2018Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shippingdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Sperska Anna, dr19.04.2018 27.06.2019Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych.dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG
Staniszewski Janusz, mgr28.03.2019 Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie samochodowym ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Staszak-Winkler Justyna, dr31.05.200720.09.2012Promocja usług transportu miejskiego jako element strategii zrównoważonego rozwoju ze szczególnym  uwzględnieniem Gdyniprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Steinbauer Brigitte, mgr25.04.2024 Conflicts of interest in supervisory boards and the possibilities of limiting them to improve corporate governance in German stock-listed companiesprof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Strzelecki Łukasz, mgr  Ekonomiczne aspekty funkcjonowania sportu w Polsce na podstawie programu Lokalny Animator Sportudr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
Suchanek Justyna, mgr25.04.2019 Usługi mobilności współdzielonej w rozwoju transportu miejskiegoprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Suchanek Michał, dr14.03.201324.09.2015Ekonomiczne uwarunkowania stabilności podmiotowych struktur sektora ochrony zdrowia w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Sylpaczuk Arkadiusz, mgr25.04.2019 Działalności badawcza i rozwojowa przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w procesie wdrażania innowacji technologicznychdr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Szczepanik Paweł, dr24.03.2016 15.12.2016Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUSdr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szczęch Adam, dr18.11.201017.01.2013Kształtowanie systemu emerytalnego w Polsce. Analiza istniejących rozwiązań i budowa systemu docelowegodr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Szmelter Agnieszka, dr
13.06.2013 22.03.2018Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnymdr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
Szmyd Katarzyna, dr11.07.2013 22.11.2018Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznegodr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Szpytma Jakub, dr28.04.201618.06.2020Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in Polanddr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szramowski Dawid, dr10.12.200910.04.2014Inwestycje w kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego jako czynnik determinujący osiągane wyniki finansowedr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG
Szulc-Fischer Paulina, mgr11.07.2013 Polityka wspierania rozwoju klastrów gospodarczych w Polsce na tle wybranych krajów świata. Ocena i rekomendacjedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Szulist Łukasz, dr13.12.201217.12.2015Efektywność ekonomiczna banków spółdzielczych i ich perspektywy rozwoju w Polsce na tle wybranych krajów UE za lata 2005-2011prof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Szultka Stanisław, mgr25.04.2019 Poziom innowacyjności gospodarki a ryzyko wpadnięcia kraju w pułapkę średniego dochodudr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Szybska-Lewandowska Justyna, dr11.04.201318.09.2014Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiegodr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Szyc Rafał, dr20.10.201621.05.2020Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kościerskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Szymanowska Beata, dr26.11.202121.04.2022 Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem portu w Gdynidr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Szymczak Tomasz, dr26.06.200317.01.2013Globalny duopol w produkcji dużych samolotów cywilnych na przykładzie Boeinga i Airbusadr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Śliwa Adrian, dr20.12.201817.12.2020Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju elektrycznych pojazdów drogowychprof. dr hab. Jan Burnewicz
Śpiewak Ewelina, dr09.05.2013 14.12.2017Migracje zewnętrzne mieszkańców z województwa pomorskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem preferencji migracyjnych studentów)prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Śpiewak Rafał, dr18.01.201809.07.2020Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznejdr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
Thomas Solomon, mgr22.01.2015 Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st centurydr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Tomasik Cyprian, dr29.05.2008 27.06.2019Znaczenie zużycia wody dla polskiego handlu produktami rolnymiprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Tomaszewski Tomasz, dr05.07.202326.10.2023Reorganizacja i determinanty partycypacji krajów w globalnych łańcuchach wartości (GVC) w okresie spowolnienia procesów globalizacyjnychdr hab. Joanna Kuczewska, prof. UG
Truszkowski Wojciech, mgr25.04.2019 Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju rynku usług hotelarskich w Polscedr hab. Jacek Winiarski, prof. UG
Tryba Magdalena, mgr  Znaczenie działalności innowacyjnej w rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polscedr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
Tuszyński Michał, dr14.04.2016 20.04.2017Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Vencko Ricards, mgr09.05.2013 Rola polsko-łotewskich relacji gospodarczych w integracji bałtyckiejdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Wais Olesia, dr28.03.2019 15.12.2022Kształtowanie pozycji konkurencyjnej przewoźnika sieciowego na polskim rynku usług transportu lotniczego na przykładzie Lufthansa AGdr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
Waltermann Bartholomä, dr31.01.201915.12.2022Increased Banking Supervisory Regulations in the European Union – the case of German Bankingdr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Warczak Mirosław, dr17.11.2016 19.04.2018Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Wardyn Kamila, dr18.06.200918.06.2015Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach public relationsdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Warsewicz Czesław, dr25.04.201926.10.2023Ekonomiczne i organizacyjne determinanty kształtowania funkcji operatora logistycznego 3PL w PKP Cargoprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Waszkiewicz Grzegorz, dr14.04.201109.05.2013Uwarunkowania minimalizacji ryzyka inwestowania na polskim rynku obsługi długu publicznego. Wykorzystania doświadczeń krajów iberyjskichdr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Wawrzyński Wojciech, dr27.10.200517.01.2013Fundusze bezzwrotnej pomocy jako narzędzie europejskiej strategii budowania współpracy w sektorze badań i rozwoju - na przykładzie sektora badań i eksploatacji morzadr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Ważna Agnieszka, dr09.05.201326.09.2019Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskimdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Weiland Dariusz, mgr21.06.2018 Logistyczne determinanty rozwoju strategii handlu elektronicznegoprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Welte-Bardtholdt Cordula, dr03.07.202219.01.2023The Effect of Economic, Social and Psychological Factors on the Transport Behavior of Polish Citizens A Conjoint Analysis Approachdr hab. Michał Suchanek, prof. UG
Wentk Agnieszka, mgr  Wyzwania strategiczne przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu pasażerskiego w kontekście uwarunkowań środowiskowych wynikających z polityki Unii Europejskiejdr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
Wężyk Wojciech, mgr  Wizerunek towarzystw ubezpieczeniowych w percepcji multiagentów. Wpływ na kształtowanie kanałów dystrybucji produktów dla sektora MSPdr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
Wicki Marek, mgr11.04.2013 Spółki specjalnego przeznaczenia w procesach kształtowania wartości rynkowych korporacji międzynarodowych 
Wieczorek Adam, mgr20.12.2018 Zmiany w obsłudze logistycznej łańcuchów dostaw wykorzystujących technologię druku 3Dprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Wilusz Violetta, mgr24.03.2016 Systemy audytorskie organizatorów przewozów samochodowych w warunkach obowiązywania zasad interaktywnej polityki transportowej Polski 
Witkowski Witold, mgr19.04.2024 Business cycles in the banking systems of Central European countries and their stabilitydr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG
Woźniak Roman, mgr25.04.2019 Perspektywy funkcjonowania bander narodowych na międzynarodowym rynku żeglugowymdr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
Wulgaris Piotr, dr21.06.2018 17.11.2022Infrastruktura transportu kolejowego w świetle współczesnych wyzwań. Studium na przykładzie województwa pomorskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Zargartalebi Milad, dr30.05.202321.12.2023The Interdependence of Capital Structure and Business Performance - Financing Decisions among German Listed Companiesdr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG
Zdrojewski Ryszard, mgr13.06.2013 Finansowe instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2011dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Zielińska-Szczepkowska Joanna, dr21.10.201018.06.2015Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegoprof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
Zierke Matthias, dr19.09.201318.06.2015Firm Growth through Customer Relationship Management Projectsdr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Żaguń Ewelina, dr22.09.2016 21.06.2018Publiczne instrumenty zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstwdr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
Żynda Michał, mgr25.04.2019 Znaczenie sztucznej inteligencji w rozwoju kapitału ludzkiegodr hab. Jacek Winiarski, prof. UG