Uchwała Nr 47/23/RDEif

 Uchwała Nr 47/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 maja 2023 roku
Opinia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

  1. § 32 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 99/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.);
  2. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala, co następuje:pozytywnie opiniuje zgłoszenie prof. dr. hab. Mariana Goryni na kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.Wynik głosowania:
uprawnionych: 36 osób; obecnych: 20 osób;
oddano głosów: 19
ZA - 19
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego