Konferencja Naukowa Euro-Trans 2021

Opublikowano 13 września 2021 roku

20 i 21 września w SGH w Warszawie odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2021 „Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation”- wspólne wydarzenie wiodących uczelni w zakresie mobilności i logistyki – SGH Warsaw School of Economics, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Gdański.

Motywem przewodnim dwudniowych obrad prowadzonych w języku angielskim będzie uwzględnienie kryteriów ESG (environmental, social, governance) w finansowaniu, planowaniu i realizacji projektów rozwojowych w systemie transportowym. Na uczestników czekają 22 sesje dyskusyjne i prawie 100 mówców, w tym kilkunastu zagranicznych. W sesji specjalnej będzie uczestniczyć Adina-Ioana Vălean, Komisarz UE ds. Transportu.

Przesłanką do podjęcia wielodyscyplinarnej dyskusji nad sytuacją sektora transportowego są̨ zmiany, których kierunek został wytyczony przez europejską strategię i krajowe polityki publiczne realizowane w skali międzynarodowej i zgodnie z mega trendami. Debata będzie dotyczyć́ miedzy innymi zagadnień́ kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), kontynuacji procesu upowszechniania technologii cyfrowych oraz realizacji Strategii „European Green Deal”, która zakłada upowszechnienie technologii wytwarzania i wykorzystania wtórnych nośników energii zapewniających redukcję, a następnie wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych. “Green Finance” stanowi nowe i bardzo ważne narzędzie realizacji wymienionych polityk publicznych i z tego względu odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu nowych praktyk finansowania procesu transformacji sektora transportu. Do tej pory udział w konferencji zgłosiło wielu przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z 12 krajów Europy oraz liczni reprezentanci środowiska biznesowego.

Szczegóły o wydarzeniu:
https://www.linkedin.com/events/eurotrans2021greenfinanceforbro6823992146333356035/

Zapraszamy do rejestracji: http://www.sgh.waw.pl/euro-trans-2021