I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Opublikowano 21 stycznia 2020 roku

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego

O KONFERENCJI

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w:


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego
„GOSPODARKA BEZ EKONOMA – KTÓRĘDY DO DOBROBYTU?”


Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2020 r. w Sopocie. Jej celem jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora Winieckiego, który był jednym z założycieli TEP oraz jego wieloletnim Prezesem. Profesor był osobą o bogatym dorobku naukowym oraz wyrazistych, a dla wielu, kontrowersyjnych poglądach. W środowisku akademickim cieszył się powszechnym uznaniem.
Tytuł pierwszej konferencji: „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” odnosi się do tytułu książki pod red. prof. Winieckiego, jaka ukazała się w 1999 roku. Składały się na nią teksty, które powstały na rzecz realizowanego przez TEP programu publicznej edukacji ekonomicznej pod nazwą „Którędy do dobrobytu ?”. W ramach Konferencji przewidziana jest sesja plenarna i sesja naukowa. Przygotowywana jest również wystawa publikacji Profesora.

TEMATYKA

  • transformacja gospodarcza i zmiany ustrojowe
  • globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki
  • ład instytucjonalny
  • podatki oraz nierówności dochodowe
  • polityka pieniężna i stabilność finansowa


RADA PROGRAMOWA

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Członkowie:
Dr Ewa Balcerowicz, TEP, CASE
Dr hab. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Monika Bąk, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Henryk Ćwikliński, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Urszula Grzelońska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Jarosław Janecki – sekretarz, TEP
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Kamila Marchewka – Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, TEP, Uniwersytet Warszawski
Dr Grzegorz Szczodrowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Anna Zielińska – Głębocka, Uniwersytet Gdański

Zaproszenie do składania referatów

Zapraszamy do nadsyłania referatów poruszających tematykę konferencji z jednoczesnym uwzględnieniem prezentowanego w pracach naukowych punktu widzenia Profesora Winieckiego. Rada Programowa wybierze ze zgłoszonych referatów (zarówno indywidualnych jak i zespołowych) prace, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji, a najlepsze wyróżni.
Prezentowane podczas konferencji referaty będą poddane procesowi podwójnej, ślepej recenzji i na tej podstawie zakwalifikowane do monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Objętość prac nie powinna przekraczać 30 tys. znaków ze spacjami. Wymogi edytorskie znajdują się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego: www.wyd.ug.edu.pl/dla_autorow/poradnik_autora

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Udział w konferencji oraz ewentualna publikacja referatu w monografii naukowej są bezpłatne. Uczestnicy konferencji ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania. Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na email: j.winiecki.2020@tep.org.pl
Bieżące informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.tep.org.pl/konferencja
Zgłoszenie udziału w konferencji oraz podanie tytułu referatu: do 29 lutego 2020 r.
Nadesłanie referatu: do 31 marca 2020 r.
Zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu: do 15 maja 2020 r.
Poinformowanie autorów o przyjęciu/odrzuceniu referatu: do 30 kwietnia 2020 r.

BIBLIOGRAFIA PROFESORA JANA WINIECKIEGO

Pobierz pełną bibliografię [doc].

KONTAKT

Pytania dotyczące konferencji proszę kierować na email: j.winiecki.2020@tep.org.pl

Organizatorzy