dr hab. Alina Grynia

Opublikowano 26 kwietnia 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 3 marca 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski - Uniwersytet Zielonogórski (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Ryszard Rapacki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (recenzent)
  • prof. dr hab. Maciej Bałtowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (recenzent)
  • prof. dr hab. Bohdan Jeliński - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Zbigniew Hockuba - Uniwersytet Warszawski (członek komisji)
  • dr hab. Krzysztof Dobrowolski - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 7 marca 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 25 kwietnia 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 11 czerwca 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 23 stycznia 2020 r.