dr hab. Wojciech Bizon

Opublikowano 26 kwietnia 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 14 marca 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Adam Budnikowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Przemysław Borkowski - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • dr hab. Sławomir Kalinowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (recenzent)
  • prof. dr hab. Andrzej Noga - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (recenzent)
  • dr hab. Teresa Kamińska - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Paweł Kuśmierczyk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (członek komisji)
  • prof. dr hab. Krzysztof Szałucki - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 19 marca 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 25 kwietnia 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 11 czerwca 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 23 stycznia 2020 r.