2nd Polish National Scientific Conference TEP

Posted on 2022-05-17Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Uniwersytet Gdański zapraszają do udziału w II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego pt. „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?”
 
 
Konferencja odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn)


prof. Jan Winiecki był nie tylko jednym z czołowych polskich ekonomistów, ale także niestrudzonym pasjonatem i propagatorem edukacji ekonomicznej. Dążąc do kontynuowania myśli prof. Winieckiego, pragniemy Państwa zaprosić do udziału w II edycji Konferencji Naukowej, w czasie której nie tylko będziemy dyskutowali o tematach związanych z szeroko pojętą gospodarką, ale też będziemy nawiązywali do spuścizny i dorobku Mistrza.
 
Tegoroczna konferencja będzie podzielona na dwie części: część wspomnieniową przypominającą sylwetkę prof. J. Winieckiego oraz część naukową, zorganizowaną w czterech sesjach plenarnych. Sesja pierwsza poświęcona będzie konsekwencjom gospodarczym wojny w Ukrainie. W kolejnych sesjach omawiane będą problemy polityki pieniężnej i fiskalnej, globalizacji i wyzwań współczesnej gospodarki i polityki społecznej. Wykład specjalny zatytułowany Polityka makroekonomiczna w erze pocovidowej wygłosi prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej konferencji.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. W wydarzeniu potwierdziło udział wielu wybitnych ekspertów z polskich ośrodków akademickich. Oczekujemy także gości z Ukrainy.
 
Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie doskonałą okazją do stworzenia możliwości prezentacji i omówienia wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich, przyczyni się również do rozwoju nauki, popularyzacji wiedzy ekonomicznej oraz integracji środowiska akademickiego.
 
Zgłoszenia udziału stacjonarnego przyjmowane są do dnia 20 maja 2022 r. Rejestracji udziału on-line można dokonać w terminie do 27 maja 2022 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


 
 
 
ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONFERENCJI


 
 

Konferencja dofinansowana jest ze środków budżetu Państwa w ramach Programu „Doskonała nauka”.
 

Program konferencji