Conference at the Faculty of Economics

Posted on 2020-02-27Nowe Pzp - konferencja na Wydziale Ekonomicznym UG28 lutego 2020 r. w Sopocie odbędzie się konferencja pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”, organizowana we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Eksperci Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP omówią przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzące w życie od początku 2021 roku, w tym zagadnienia dotyczące procedury udzielania zamówień, umów, kontroli oraz nowych rozwiązań w zakresie mediacji i koncyliacji.

Zgłoszenia uczestnictwa poprzez stronę internetową UZP. Osoba odpowiedzialna za organizację ze strony Wydziału Ekonomicznego UG – dr Elżbieta Adamowicz elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl