Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego (ISSN 1731-6707, e-ISSN 2719-3608)

 

Numer aktualny 13/2023

 

Pełne wersje artykułów nr 13/2023 

 

 

 

 18 lipca 2023 r. ukazał się trzynasty numer Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”.

 

 

 

 

"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym się od 2003 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej, artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "Nasze Studia" otrzymują 5 punktów.

 

 Termin nadsyłania artykułów  do numeru 14/2024 to 29 lutego 2024 r. 

 

Od numeru 9/2019 wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line. Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów i bankowości, handlu zagranicznego, logistyki, transportu, marketingu i ubezpieczeń, gospodarki światowej, polityki regionalnej oraz innowacji.

 

 

 

 

 

 

Czasopismo dostępne jest między innymi w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego oraz indeksowane w bazach CEJSHEBSCO oraz Google Scholar