Procedura recenzowania

 

Nadesłane artykuły zostaną zrecenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Przyjętym przez redakcję czasopisma jest system recenzowania, w którym recenzenci oraz Autorzy publikacji nie znają swoich tożsamości „double blind review process”. W celu zapewnienia anonimowości, tekst artykułu zostanie przesłany bez imienia i nazwiska Autora/Autorów oraz pozostałych informacji umożliwiających identyfikuję tożsamości do recenzentów.

 

Recenzja artykułów naukowych w Zeszytach Studenckich „Nasze Studia” ma formę pisemną, a Autorzy zostaną powiadomieni o jej wyniku w formie elektronicznej lub papierowej. Artykuł zostanie przyjęty do druku pod warunkiem wprowadzenia zmian wynikających z obu recenzji, chyba że recenzje dopuszczać będą możliwość publikacji bez konieczności dokonania zmian.

 

Formularz recenzji

 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów oraz poprawek redakcyjnych bez uzgadniania ich z Autorami opracowania.