NASZE STUDIA

numer 12/2022

 

 

STRONA TYTUŁOWA I REDAKCYJNA 

 

 

SPIS TREŚCI s. 3-4.

 

 

SŁOWO WSTĘPNE s. 5-6.

 

 

 

 

 

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Jakub Hązła

Marceli Hązła

PRZYSZŁOŚĆ MODELU BIZNESOWEGO FIRMY APPLE s. 9-23.

 

Anna Makuch

Kacper Kozioł

Magdalena Lasocka

MODEL GRYWALIZACJI JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE SZKOLENIA Z ZAKRESU LEAN MANAGEMENT s. 24-34.

 

Remigiusz Świątkowski

WEB3 - CZYLI CO NIESIE ZE SOBĄ ROZWÓJ INTERNETU s. 35-47.

  

 

 

 

FINANSE W CZASACH PANDEMII

 

 

Aleksander Freitag

FINANSJALIZACJA PRZEMYSŁU WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE s. 51-60.

 

Mateusz Markowiak

OCENA DZIAŁAŃ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA s. 61-71.

 

Dominika Mikołajun

Adam Sobina

SYTUACJA NA RYNKU AKCJI ORAZ DZIAŁANIA BANKÓW CENTRALNYCH W OBLICZU PANDEMII COVID-19 s. 72-79.

 

 
 

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY LOGISTYKI

 

 

Paulina Bednarska

Łukasz Bożek

Kornelia Kola

Katarzyna Nadolna

Aleksander Tarczoń

SYSTEM KPI DO MONITOROWANIA DOSTAWCÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW s. 83-94.

 

Dawid Chilmon

Anna Makuch

Filip Nowak

WSPARCIE STRATEGII WYBORU DOSTAWCY ZA POMOCĄ SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE s. 95-104.

 

Marceli Hązła

Margareta Jahns

ŁAŃCUCHY DOSTAW BRANŻY E-COMMERCE W OBLICZU GLOBALIZACJI. PRZYKŁAD FIRM AMAZON I ALIBABA GROUP s. 105-116.

 

Karol Skrzeszewski

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD PLANOWANIA LOGISTYCZNEGO W FORMULE 1 - TRIPLE HEADER s. 117-126.

 

Kacper Zdrojkowski

KRYTERIA WYBORU PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO JAKO KOMPONENTU SYSTEMU WSPARCIA LOGISTYCZNEGO POLSKI s. 127-137.

 

 

 

ROZWÓJ REGIONÓW

 

 

 

Piotr Cybulski

JAKOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO W WYBRANYCH OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM s. 141-153.

 

Sylwia Pogorzelska

OCENA ROZWOJU GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH, OD 10 000 DO 15 000 MIESZKAŃCÓW, W POLSCE NA PRZYKŁADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO s. 154-169.