Lista współpracujących recenzentów (w kolejności alfabetycznej):

 • Dr Sławomir Antkiewicz, Uniwersytet Gdański
 • Dr Sylwia Badowska, Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Dr Anna Brdulak, Politechnika Wrocławska
 • Dr Marcin Brycz, Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Monika Chodorek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Tomasz Czuba, Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Izabela Dembińska, prof. PM, Politechnika Morska w Szczecinie
 • Dr Jakub Doński-Lesiuk, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Dorota Dziedzic, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Ewa Feder-Sempach, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Janusz Figura, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Marzena Frankowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr Piotr Gabrielczak,Uniwersytet Łódzki
 • Dr Teresa Gądek-Hawlena, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Dr Piotr Hanus, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Marta Jarocka, prof. PB, Politechnika Białostocka
 • Dr hab. Arkadiusz Kawa, Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Dr hab. inż., Maja Kiba-Janiak, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Andżelika Kuźnar, Szkoła Główna Handlowa
 • Dr hab. Beata Majecka, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Dr Anna Mercik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Konrad Michalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Joanna Miklińska, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof USz, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Aleksandra Nacewska-Twardowska, Uniwersytet Łódzki
 • Assoc. Prof. Dr. Anton Nedyalkov, "Angel Kanchev" University of Ruse
 • Dr Krzysztof Niestrój, prof UE  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr inż. Kornelia Osieczko-Potoczna, Politechnika Rzeszowska
 • Prof. Galina S. Panova, MGIMO University
 • Assoc. Prof. Dr. Daniel Yordanov Pavlov, "Angel Kanchev" University of Ruse
 • Mgr Alexander Pfannkuche, Universität Hamburg
 • Mgr Kornelia Piech, Szkoła Główna Handlowa
 • Dr Krzysztof Piech, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. Dr. Martina Röhrich, Hochschule Bremen
 • Mgr Henrika Ruginė, Klaipėda University
 • Dr Urszula Ryciuk, Politechnika Białostocka
 • Dr Tomasz Serwach, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Dorota Simpson, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Dr Sławomir Skiba, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Mgr Agnė Šneiderienė, Klaipėda University
 • Dr Aneta Sokół, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Michał Suchanek, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Natalia Szozda,, prof. UEW,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Artur Świerczek, prof UEK,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Agnieszka Tubis, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Blanka Tundys, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr. Rasa Viederytė, Klaipėda University
 • Dr Iwona Wasielewska-Marszałkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Dr Adrianna Zabłocka-Abi Yaghi, Uniwersytet Gdański
 • Dr Krzysztof Zowada, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach