Kontakt

W przypadku pytań należy kontaktować się z członkami komitetu redakcyjnego drogą mailową poprzez adres: zeszytystudenckie.ug@gmail.com

 

 

Kontakt telefoniczny jest możliwy poprzez sekretariat Katedry Biznesu Międzynarodowego tel./fax. 058 523 14 90.

 

 

Adres do korespondencji:

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121