Program specjalności

 

Program specjalności obejmuje, obok obowiązujących wszystkich studentów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze przedmiotów wspólnych, kilkanaście przedmiotów specjalizacyjnych. Przedmioty te tworzą 3 sekwencje kształcenia, które dotyczą:

 1. podstawowych zagadnień handlu międzynarodowego,

 2. transportowej obsługi handlu morskiego,

 3. funkcjonowania przedsiębiorstw i nowoczesnych technologii informacyjnych.


Studia I stopnia obejmują przedmioty specjalizacyjne:

 1. procedury handlu zagranicznego,

 2. spedycja międzynarodowa,

 3. ubezpieczenia morskie,

 4. negocjacje w biznesie międzynarodowym,

 5. organizacja i technika transportu morskiego,

 6. organizacja i funkcjonowanie portów morskich,

 7. badania rynku,

 8. ochrona środowiska morskiego,

 9. logistyka,

 10. zarządzanie przedsiębiorstwem.


Studia II stopnia obejmują przedmioty specjalizacyjne:

 1. transakcje w handlu morskim,

 2. ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa,

 3. gospodarka i polityka portowa,

 4. prawo morskie,

 5. transport multimodalny,

 6. zarządzanie marketingowo-logistyczne,

 7. informatyka w transporcie i handlu morskim.