Ważniejsze projekty naukowe realizowane w Katedrze Mikroekonomii

2018-2021  Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowym

 • projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr decyzji 2017/27/N/HS4/01663;
 • link do opisu projektu: tutaj;
 • pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczący w projekcie: mgr Agata Olechnowicz (kierownik projektu).2017-2019  Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych

 • projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr decyzji 2016/23/D/HS4/02913;
 • link do opisu projektu: tutaj;
 • pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczący w projekcie: dr Anna Blajer-Gołębiewska (kierownik projektu).

 


2017-19  Algorytmizacja teorii perspektywy - problem wag decyzyjnych

 • projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr decyzji 2016/23/D/HS4/02365; 
 • link do opisu projektu: tutaj;
 • pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczący w projekcie: dr Elzbieta Babula (kierownik projektu).2013-16  Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o ryzyku genetycznym2013-14  Behawioralne aspekty oddziaływania niepewności na decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach

 •    projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr decyzji 2012/05/B/HS4/04210;
 •    pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczący w projekcie: dr Leszek Czerwonka (kierownik projektu).

 

 

2011-13 Struktura sfery realnej gospodarek w UE a poziom dobrobytu

 • projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr decyzji 2011/01/B/HS4/04718;
 • raport z badań: tutaj;
 • pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczący w projekcie: prof. Teresa Kamińska (kierownik projektu),
  dr Elżbieta Babula, dr Anna Blajer-Gołębiewska, dr Małgorzata Zielenkiewicz, dr Marcin Brycz,
  dr Leszek Czerwonka.


  

2011-14 Nordycki model równoważenia finansów publicznych i osiągania stabilności społecznej

 • projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr decyzji 2011/01/B/HS4/05502;
 • pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczący w projekcie: prof. Dariusz Filar (kierownik projektu),
  dr Marcin Brycz, dr Ewa Ignaciuk, dr Władysława Kiwak.

 

 

2011-12 Case Simulator

 • projekt prowadzony przez Katedrę Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego UG;
 • finansowany z: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny UE;
 • pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczący w projekcie: dr Elżbieta Babula, dr Anna Blajer-Gołębiewska, dr Ewa Ignaciuk, dr Sylwia Machowska-Okrój, dr Małgorzata Zielenkiewicz, dr Leszek Czerwonka.