O Katedrze

Katedra Mikroekonomii

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel. 058 523 11 64
fax. 058 523 11 64

e-mail:
wioletta.zakrzewska@ug.edu.pl

Katedra Mikroekonomii powstała w 1996 roku w miejsce istniejącego wcześniej na Wydziale Ekonomicznym Zakładu Mikroekonomii, wchodzącego w skład Instytutu Teorii Ekonomii. Kierownikiem katedry od 1999 roku jest prof. dr hab. Teresa Kamińska; wcześniej funkcję tę pełnił prof. dr hab. Dariusz Filar.

Pracownicy katedry prowadzą obligatoryjne przedmioty kierunkowe, jak również wykłady do wyboru. Wśród kierunkowych znajduje się mikroekonomia, historia myśli ekonomicznej, ekonomia matematyczna, zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu (wykładane również w języku angielskim), natomiast oferta przedmiotów do wyboru jest elastyczna i koresponduje z naukowymi zainteresowaniami wykładowców, które koncentrują się wokół następującej problematyki mikro- i makroekonomicznej:

 • metody ilościowe, modelowanie matematyczne w ekonomii, ekonomia matematyczna,
 • teoria gier, teoria informacji,
 • ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna,
 • psychologia matematyczna. psychologia ekonomiczna,
 • produktywność i efektywność jednostek gospodarczych.
 • koncentracja, modele rynku,
 • efektywność i nieefektywność rynku,
 • niedoskonałości mechanizmu rynkowego oraz państwa,
 • ekonomia instytucjonalna, regulacja, deregulacja, modele kapitalizmu, 
 • rynek pracy,
 • teoria inflacji,
 • teorie dobrobytu i rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • integracja europejska,
 • gospodarka oparta na wiedzy,
 • edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna,
 • przedsiębiorczość,
 • efektywność działań z zakresu zarządzania finansami,
 • nadzór korporacyjny, reputacja, wycena i konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • rynki finansowe i ich wpływ na aktywność gospodarczą,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • optymalizacja procesu alokacji zasobów w ochronie zdrowia,
 • ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej,
 • transport kolejowy.

Badania w wyżej wymienionych obszarach zaowocowały licznymi publikacjami, w tym autorstwem i redakcjami naukowymi podręczników i monografii, artykułami w specjalistycznych czasopismach oraz referatami prezentowanymi na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy katedry prowadzą także współpracę z innymi placówkami naukowymi oraz instytucjami publicznymi.