dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator programu Erasmus+, Opiekun modułów finansowych na studiach magisterskichKoordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants, Członek Ogólnouczelnianej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Kariera
 • od 2024 r. - profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 • od 2020 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomii i finansów
 • od 2010 r. - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG
 • 2010 r. - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego")
 • 2002-2010 - asystent w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG
 • 1997-2002 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości (praca magisterska: "Finansowanie małej i średniej przedsiębiorczości ze źródeł bankowych")

 Wykłady prowadzone na innych uczelniach

 • Universidade Catolica Portugesa, Viseu, Portugalia, 2024
 • Tomas Bata University in Zlin, Czechy, 2023
 • Yarmouk University, Irbid, Jordania, 2022
 • Guizhou University of Finance and Economics (贵州财经大), Guiyang, Chiny, 2019
 • Université de Bretagne Occidentale, Brest, Francja, 2019
 • University of Applied Sciences, Emden/Leer, Niemcy, 2018
 • Artevelde University College, Gandawa, Belgia, 2017
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, 2007-
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk, 2005-2013


Staże naukowo-dydaktyczne

 • Guizhou University of Finance and Economics (贵州财经大), Guiyang, Chiny, kwiecień - czerwiec 2019

Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna w Northeastern University, Boston, MA, USA - 24-25.11.2015 r.

 

Udział w projektach naukowych

 • 2017-20 - kierownik projektu: Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, SONATA, nr  decyzji 2016/23/D/HS4/02913);
 • 2018-19 wykonawca projektu: Poczucie własnej skuteczności a rodzaje aktywności fizycznej wśród personelu medycznego, nauczycieli akademickich i studentów uczelni wyższych (projekt finansowany w ramach badań własnych Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdański Uniwersytet Medyczny);
 • 2013-16 - wykonawca projektu: Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o ryzyku genetycznym, (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, HARMONIA, nr decyzji 2013/08/M/HS4/00359);
 • 2012 - kierownik projektu: Ekonomiczne aspekty rozwoju nadzoru korporacyjnego w Polsce (Projekty Służące Rozwojowi Młodych Naukowców, projekt nr 538-3440-1267-12);
 • 2011-13 - wykonawca projektu: Struktura sfery realnej gospodarek w UE a poziom dobrobytu, (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, OPUS, nr decyzji 2011/01/B/HS4/04718);
 • 2011- kierownik projektu: Debiuty giełdowe w okresie spowolnienia gospodarczego (Projekty Służące Rozwojowi Młodych Naukowców, projekt nr 538-3440-0528-1);
 • 2011-12 - wykonawca projektu: Case Simulator (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny UE; PO KL.06.01.01-22-166/10-00);
 • 2010 - kierownik projektu: Asymetria informacji w relacjach inwestorskich a kształtowanie się wyników ekonomicznych w polskich spółkach giełdowych (BW  nr 3440-5-0360-0);
 • 2009 - kierownik projektu: Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego (BW nr 3440-5-0109-9).

 

Profile w bazach naukowych

RESEARCHER ID: U-7881-2017
ORCID ID: 0000-0002-7203-9954
Google Scholar
Scopus Author ID: 55843572000
Researchgate
Academia
Kudos

 

Nagrody i wyróżnienia


2023 - Nagroda Rektora Zespołowa drugiego stopnia za wkład wniesiony w rozwój kadr i wykorzystanie osiągnięć nauki poprzez działalność doradczą i opiniodawczą realizowaną w ramach Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych oraz na rzecz nowopowstałej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu 
Gdańskiego;

2021 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Indywidualna stopnia trzeciego za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

2017 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2016 - Nagroda Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za zdobycie I miejsca w kategorii najlepsza książka dydaktyczna w roku akademickim 2014/2015 za książkę   pt. Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu / Mathematical applications in economics and management, red. E. Babula L. Czerwonka, autorzy: E. Babula, A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonkia M. Zielenkiewicz, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-7865-340-0.

2015 - Wyróżnienie za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie "Nauczyciel Roku" im. Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza;

2014 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Zespołowa Pierwszego Stopnia za monografię "Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych";

2011 - Nagroda Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za rozprawę doktorską "Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego";

2008 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Zespołowa Stopnia Pierwszego za monografię "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka";

2007 - Nagroda w konkursie na  stypendium dla wyróżniających się młodych pracowników "Młody pracownik Uniwersytetu Gdańskiego": stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.Ukończone kursy (wybrane)

 • "Behavioral Finance" (01.08.2016-21.08.2016), Duke University, Durham, Karolina Północna, USA.
 • "Game Theory II: Advanced Applications" (8.01.2016 - 21.02.2016), Stanford University, Stanford, Silicon Valley, California USA.
 • "Game Theory" (11.09.2015 - 8.11.2015), Stanford University, Stanford, Silicon Valley, California USA oraz The University of British Columbia, Vancouver, Canada.
 • "Experimentation for improvment" (7.07.2014 - 24.08 2014), McMaster University, Hamilton, Canada.
 • Budżetowanie i controlling finansowy (14-16.06.2012), Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

 

Publikacje

I. Publikacje:
 

2024

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Sabina Nowak, Do their reputations precede them? Stock market reaction to changes in corporate reputation in the context of sector and market maturity. Journal of International Studies, 17(1), 52-82. doi:10.14254/2071-8330.2024/17-1/4
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Lukas Honecker, Sabina Nowak, Investor sentiment response to COVID-19 outbreak-related news: A sectoral analysis of US firms, The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 71, no. 102121, ISSN 1062-9408. https://doi.org/10.1016/j.najef.2024.102121.

2023

 • Jan Dvorský, Joanna Bednarz, Anna Blajer-Gołębiewska, The impact of corporate reputation and social media engagement on the sustainability of SMEs: Perceptions of top managers and the owners. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 18 no. 3, s. 779-811. https://doi.org/10.24136/eq.2023.025
 • Jan Dvorský, Joanna Bednarz, Anna Blajer-Gołębiewska, Do corporate reputation and social media affect the sustainability of SMEs? [w:] Proceedings of the 12th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Quantitative Methods / Balcerzak Adam P., Pietrzak Michał Bernard (red.), 2023, Olsztyn, Instytut Badań Gospodarczych, s. 40-50, ISBN 978-83-65605-69-6

2021

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Individual corporate reputation and perception of collective corporate reputation regarding stock market investments, PLoS ONE, vol. 16, no. 9, s. 1-21, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257323

2020

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Erasmus+ students [w:] Bernat Tomasz, Gąsior Aleksandra (red.), The microeconomics case studies, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, s. 90-91.
 • ISBN 978-83-65766-27-4
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Training-Info [w:] Bernat Tomasz, Gąsior Aleksandra (red.), The microeconomics case studies, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, s. 119-121.
  ISBN 978-83-65766-27-4
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Ronald Ltd. [w:] Bernat Tomasz, Gąsior Aleksandra (red.), The microeconomics case studies, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, s. 122-123.
  ISBN 978-83-65766-27-4

2019

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Reputacja przedsiębiorstwa a zachowania inwestorów giełdowych. Podejście eksperymentalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 266.
  ISBN 978-83-7865-797-2
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Arkadiusz Kozłowski, Leading Behavioral Characteristics and Investors’ Decisions: An Experimental Approach [w:] W. Strielkowski (red) Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics, Springer, Cham, s. 213-224.
  DOI: 10.1007/978-3-030-15495-0_22
  ISBN 978-3-030-15495-0

2018

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Maciej Kos, Financial risk information avoidance, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, vol. 31, no. 1, s. 521-536.
  DOI: 10.1080/1331677X.2018.1439396
  ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online)

2017

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Corporate Reputation, Ownership Structure and Market Value in the Banking Sector in Poland [w:] Financial management of firms and financial institutions, red. M. Čulík, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Czech Republic, Ostrava, s. 62-69.
  ISBN 978-80-248-4138-0 
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 50/2, s. 21-34.
  DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-02
  ISSN: 2450-7733

2016

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Arkadiusz Kozłowski, Financial determinants of corporate reputation: A short-term approach, Managerial Economics, vol. 17, no. 2, s. 179-201.
  http://dx.doi.org/10.7494/manage.2016.17.2.179
  ISSN: 1898-1143 (lista B, 13 pkt.)
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Maciej Kos, Investors are More Sensitive to Information About Financial Rather than Ethical Reputation of a Company: Evidence from an Experimental Study, Economics and Sociology, vol. 9, no. 1, s. 11-31. [guest editorial]
  DOI: 10.14254/2071-789X.2015/9-1/1
  ISSN 2071-789X (lista B, 15 pkt.)
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach,  Maciej Kos, Information avoidance in financial decision making, Proceedings of the 23rd International Academic Conference, red. Jiri Rotschedl, Klara Cermakova, Published by the International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2016, s. 64-65.
  DOI: 10.20472/IAC.2016.023.020
  ISBN 978-80-87927-23-6


2015

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Rachunek różniczkowy - zadania, Derivatives - exercises [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Mathematical applications in economics and management, red. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2015, s. 174-186.
  ISBN 978-83-7865-340-0
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Rachunek całkowy - zadania, Integrals - exercises [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Mathematical applications in economics and management, red. E. Babula L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2015, s. 211-218.
  ISBN 978-83-7865-340-0

2014

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland, Economics & Sociology, 2014, vol. 7, no. 3, pp. 194-207.
  DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-3/15
  ISSN 2306-3459 Online, ISSN 2071-789X Print
 • Anna Blajer-Gołębiewska, The Importance of Corporate Reputation for Investors in the Banking Sector in Poland, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. vol. 5, no. 2, 2014, s. 25-35.
  ISSN 2043-085X (punktacja MNiSW: 4 punkty)
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Do Stock Exchange Indices Based on Reputational Factors Matter?, International Journal of Academic Research Part B, 2014, vol 6., no 4., s. 231-237.
  DOI: 10.7813/2075-4124.2014/6-4/B.35
  Library of Congress Classification: HB71-74, HG4551-4598
  ISSN: 2075-4124
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Economic activity-based cluster analysis of European Union countries, World Review of Business Research,  vol. 4, no. 1, s. 48-61.
  ISSN: 1838-3955 (Print), ISSN: 1839-1176 (Online)  (punktacja MNiSW: 4 punkty)
 • Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, red. A. Blajer-Gołębiewska,  L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
  ISBN 978-83-7865-178-9
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Rachunek różniczkowy - zadania [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, red. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014, s. 135-151.
  ISBN 978-83-7865-216-8
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Rachunek całkowy - zadania [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, red. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014, s. 163-171.
  ISBN 978-83-7865-216-8

2013

 • Anna Blajer-Gołębiewska, European integration and changes in the branch structure, Actual Problems of Economics, vol. 12, no. 150, 2013, s. 335-343.
  ISSN 1993-6788 
 • Teresa Kamińska, Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska, Marcin Brycz, Leszek Czerwonka, Małgorzata Zielenkiewicz, Struktura gospodarki a dobrobyt : wprowadzenie do dyskusji i metody badań, [w:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, red. E Babula, T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 12-19.
  ISBN 978-83-7865-140-6. 
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Marcin Brycz, Leszek Czerwonka, Teresa Kamińska, Małgorzata Zielenkiewicz,  Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu: raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718 / red. nauk. Małgorzata Zielenkiewicz, Katedra Mikroekonomii. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013 (l. stron 63).
  DOI: 10.13140/RG.2.2.31936.53763.
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Innowacyjne metody w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych: pakiety matematyczne [w:] Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, red. W. Bizon, A. Poszewiecki, Gdańsk, 2013, s. 161-175.
  ISBN 978-83-7865-163-5
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Ekonomiczne uzasadnienie klasyfikacji gospodarek Unii Europejskiej, Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin 2013, Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, zeszyt 3, vol. 2, s. 53-66.
  ISSN: 0552-4245, eISSN: 2353-3021
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Struktura branżowa gospodarek UE a dobrobyt, [w:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, red. E Babula, T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 54-92.
  ISBN 978-83-7865-140-6
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Marcin Brycz, Małgorzata Zielenkiewicz, Dobrobyt społeczny i jego atrybuty, [w:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, red. E Babula, T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 20-50.
  ISBN 978-83-7865-140-6

2012

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2012.
  ISBN 978-83-7326-891-3
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Corporate Governance: Diversity of Two-Tier Board Structure and Company’s Performance, Actual Problems of Economics, vol. 2, no. 7, 2012, s. 105-114.
  ISSN 1993-6788 (IF 0.039, lista B, 10 pkt)
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Stock exchanges indices and abnormal returns in the crisis condition, Journal of International Studies, vol. 5, no 2, 2012, s. 9-18. [guest editorial]
  ISSN: 2306-3483 (Online), 2071-8330 (Print)
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Procesy restrukturyzacyjne w kontekście debiutów giełdowych [w:] Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, red. P. Bartkowiak, T. Bernat, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s.157-171.
  ISSN 1689-7374
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Corporate Governance And Propensity To Share Information: the Long-Run Effect, Corporate Ownership and Control, vol. 10, no. 1, October 2012, s. 399-407.
  ISSN 1727-9232
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Economic growth and social inequalities in the analyses of economies, Actual Problems of Economics, 2012, vol. 2, no. 10, s. 52-63
  ISSN 1993-6788
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, World Journal of Social Sciences, vol. 2, no. 1, January 2012, s. 34-44.
  ISSN 1838-3785

2011

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka [in:] Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy Teorii,  red. E Panek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, no. 211, s. 5-17.
  ISSN 1689-7374
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, The Impact of IPOs in Crisis Condition on Companies’ Performance: Evidence from the Polish Stock Exchange [w:] Selected Issues of Decision-making by Economic Entities, red. T. Bernat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 103-118.
  ISBN 978-83-7241-835-7
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Market Concentration vs Company Performance: Evidence from Polish Companies [w:] Macro- and Microeconomic Problems in Theory and Practice, pod. red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Szczecin 2011, s. 190-199.
  ISBN 978-83-751833-7-5
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Wykorzystanie stron internetowych jako źródła informacji dla inwestorów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, no. 20/2011, s. 45-62.
  ISSN 1643-7772
 • Anna Blajer-Gołębiewska: Skłonność zarządu do przekazywania informacji na temat spółki. Analiza w kontekście teorii nadzoru korporacyjnego, opracowanie na podstawie badania za zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego, 2011.
  Opracowanie na podstawie badania na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego.

2010

 • Anna Blajer-Gołębiewska,The Ownership Structure and the Performance of the Polish Stock Listed Companies, Journal of International Studies, 2010, vol. 3, no. 1, s. 18-27.
  ISSN 2071-8330
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Market Concentration and Investor Relations [w:] Market Concentration and Economy, Vol. 7, Macro & Microeconomics Case Studies, red. T. Bernat, Publishing House Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, s. 60-71.
  ISBN 978-83-62355-41-9
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego a wyniki ekonomiczne spółek giełdowych, Master of Business Administration, vol. 3, no. 104, 2010, s. 31-41.
  ISSN 1231-0328 (lista B, 10 pkt.)
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego na przykładzie polskich spółek giełdowych [w:] Problemy gospodarowania w Polsce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 182-192.
  ISBN 978-83-62355-73-0
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Modelowanie decyzji akcjonariuszy z uwzględnieniem asymetrii informacji, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, no. 18, 2010, s. 21-38.
  ISSN 1643-7772

2009

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności [w:] Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 28-38.
  ISBN 978-83-62355-02-0
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, The Application of Game Theory into the Model of Signaling [w:] Competition of Entities with Reference to Competition of the Economy, red. T. Bernat, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 5-20.
  ISBN 978-83-60903-84-1

2008

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynkach akcji [w:] Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, red. G. Maniak, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 7- 17.
  ISBN 978-83-60903-58-2
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Subiektywne prawdopodobieństwo w modelach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka [w:] Metody ilościowe w ekonomii, red. S. Forlicz, Wydawnictwo WSB, Poznań 2008, s. 23-42.
  ISBN: 978-83-7205-271-1

2007

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier [w:] Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 58-67.
  ISBN 978-83-60903-47-6
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Czynniki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - analiza na podstawie modelu potrójnej helisy [w:] Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, s. 173-182.
  ISBN 978-83-7326-426-7
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji polski do Unii Europejskiej [w:] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, Tom II, red. A. Manikowski, A. Psyk, WN WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 181-190.
  ISBN 978-83-89069-50-4

2006

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz, Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
  ISBN 83-7326-346-2
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 50-59.
  ISBN 83-60065-71

2005

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 77-86.
  ISBN 83-917487-2-3
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wzajemne uwarunkowanie mikro- i makrokonkurencyjności, [w:] Polska gospodarka w UE - innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2005, s. 89-99.
  ISBN 83-89786-39-7

2004

 • Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz, Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 183-190.
  ISBN 83-89069-66-0

2003

 • Anna Blajer, Ocena wykorzystania ofert bankowych przez małe i średnie firmy, Controlling i rachunkowość zarządcza, INFOR, no. 4, 2003, s. 29-33.
  ISSN 1428-811

 

II. Prezentacje na konferencjach, warsztatach, seminariach oraz wizyty studyjne:

 

2023

 • 12th International Conference On Applied Economics. Contemporary Issues In Economy, Olsztyn, 29-30.06.2023 r. (organizator: Instytut Badań Gospodarczych, Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska ).
  Referat: Joanna Bednarz (Uniwersytet Gdański), Jan Dvorský (University of Zilina, Slovakia), Anna Blajer-Gołębiewska (Uniwersytet Gdański), Do corporate reputation and social media affect the sustainability of SMEs?
 • XIX Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów połączony z konferencją Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat, Międzyzdroje 5-7.06.2023 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
 • Referat: Sabina Nowak, Lukas Honecker, Anna Blajer-Gołębiewska, Nastroje inwestorów w obliczu pandemii.
 • Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies, Sopot, 30-31.05.2023 (organizator: Uniwersytet Gdański).
  Referat: Lukas Honecker, Sabina Nowak, Anna Blajer-Gołębiewska, Investor sentiment response to Covid-19 pandemic-related news.

2022

 • XVIII Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów połączony z konferencją Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat, Międzyzdroje 05-08.06.2022 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Sabina Nowak, Znaczenie reputacji spółek dla inwestorów a dojrzałość rynku giełdowego.

2021

 • XVII Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów połączony z konferencją Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat, Międzyzdroje 19-22.09.2021 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Znaczenie reputacji przedsiębiorstw dla inwestorów giełdowych.

2019

 • 3rd International Conference on Advances in Business and Law, Dubai, UAE, 23-24.11.2019 r. (organizator: University of Dubai).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Individual and Collective Perceptions of Corporate Reputation in the Context of Propensity to Invest.

2018

 • XVI Kulickie Warsztaty Ekonomiczne, Kulice, 17-19.09.2018 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Wybrane modele ze zmienną ukrytą: logit, probit i nie tylko.
 • Summer Seminar in Banking and Finance 2018 (SSBF 2018), Sopot, Polska, 9-10.07.2018 r. (organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, When stock prices and corporate reputation are not consistent.
 • Foundations of Utility and Risk Conference 2018 (FUR 2018), York, UK, 25-28.06.2018 r. (organizatorzy: the University of York).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Investor Behaviour, Stock Prices and Corporate Reputation: an Experimental Approach.
 • 9th International Conference of The French Association of Experimental Economics - ASFEE, Nice, France, 14-15.06.2018 r. (organizatorzy: GREDEG (UMR CNRS 7321), the Institute for Economics and Managament Studies (ISEM), University Nice Sophia Antipolis member of Université Côte d’Azur (UCA) i The French Association of Experimental Economics - ASFEE).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Investor- and Society-Based Corporate Reputation as Determinants of Individual Investor Behaviour.

2017

 • XV Kulickie Warsztaty Ekonomiczne, Kulice, 12-15.09.2017 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Pomiar skłonności do ryzyka oraz wybranych zmiennych psychologicznych w badaniach eksperymentalnych w ekonomii.
 • Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrawa, Czechy, 06-07.09.2017 r. (organizator: Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická Fakulta).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Corporate reputation, ownership structure and market value in the banking sector in Poland.
 • XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 05-07.06.2017 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa.
 • Seminarium "Metody ilościowe w empirycznych badaniach ekonomicznych", Sopot 29.05.2017 r. (organizator: Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański).
  Referat:  Anna Blajer-Gołębiewska,
  Reputacja przedsiębiorstwa jako determinanta zachowań inwestorów giełdowych - metodyka badań.
 • Seminarium "Applied Research at Artevelde University College", Gandawa, Belgia, 05.05.2017 r. (organizator: Artevelde University College).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Does corporate reputation really matter for investors?

2016

 • The Society for Judgment and Decision Making The 2016 37th Annual Conference, Boston, Massachusetts, USA, 18-21.11.2016 r. (organizator: The Society for Judgment and Decision Making).
  Referat: Maciej Kos (Northeastern University, Boston, MA ), Anna Blajer-Gołębiewska (Uniwersytet Gdański), Dagmara Wach (Uniwersytet Gdański), Richard Gonzalez, (University of Michigan), Misha Pavel (Northeastern University, Boston, MA), Decision-making under threat: what determines our engagement in preventive behaviors?
 • XIV Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne "Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", 21-23.09.2016 r., Puck (organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Eksperyment w ekonomii: doświadczenia zachodnie a warunki polskie.
 • XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 05-08.06.2016 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Arkadiusz Kozłowski, Finansowe determinanty reputacji przedsiębiorstw - podejście krótkookresowe.
 • 23rd International Academic Conference, Venice, Italy, 27-30.04.2016 r. (organizatorzy: The International Institute of Social and Economic Sciences, Venice International University).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska (Uniwersytet Gdański), Dagmara Wach (Uniwersytet Gdański), Maciej Kos (Northeastern University, Boston, MA ), Information avoidance in financial decision making.
  DOI: 10.20472/IAC.2016.023.020
  Proceedings of the 23rd International Academic Conference, 2016, s. 64-65.
  ISBN 978-80-87927-23-6
 • Ekonomiczna wycena dóbr nierynkowych: prywatność, środowisko, bezpieczeństwo zdrowie, Sopot, 16.04.2016 r. (organizator: Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach,  Maciej Kos, Unikanie informacji o ryzyku: niespójność podejmowanych decyzji z długookresowymi celami.

2015

 • The Society for Judgment and Decision Making The 2015 36th Annual Conference, Chicago, Illinois, USA, 20-23.11.2015 r. (organizator: The Society for Judgment and Decision Making).
 • Referat: Maciej Kos , Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, When do we avoid health-risk information?
 • 37th Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making, St. Louis, Missouri, USA, 18-21.10.2015 r. (organizator: Society for Medical Decision Making).
  Referat: Maciej Kos, Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Identifying predictors of preventive behaviors - an experimental study.
 • 10th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics, Tampere, Finlandia, 24-26.09.2015 r. (organizatorzy: University of Tampere, University of Turku, Hanken School of Economics).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Maciej Kos, When inducing affective decision making statistical significance may be not enough.
 • 25th Subjective Probability, Utility, and Decision Making (SPUDM) Conference, Budapeszt Wegry, 16-20.08.2015 r. (organizator: The Corvinus University of Budapest).
  Referat:Maciej Kos,  Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Why do individuals avoid potentially life-saving risk information?
 • XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z ogólnopolską konferencją: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 8-10.06.2015 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Maciej Kos, Znaczenie reputacji przedsiębiorstw dla inwestorów indywidualnych: finanse czy etyka.
 • Warsztaty Train the Academics. Teaching accounting: Using case study and question practice in course design and assessment, Warszawa, 10.03.2015 (organizator: Association of Chartered Certified Accountants).

2014

 • XII Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne: "Metodologia badań w ekonomii eksperymentalnej", Małkocin, 22-24.09.2014 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Bez referatu.
 • XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z ogólnopolską konferencją: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 9-11.06.2014 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Znaczenie reputacji przedsiębiorstw w procesie kształtowania się cen akcji na przykładzie Warszawskiej GPW.

2013

 • XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne: “Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", Hel, 25-27.09.2013 r. (organizator: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Zastosowania analizy skupień w badaniach ekonomicznych.
 • Konferencja Ogólnopolska "Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej", Sopot, 24.09.2013 r. (organizator: Uniwersytet Gdański, Katedra Mikroekonomii)
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Aktywność gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w kontekście tworzenia dobrobytu.
 • International conference: Annual Paris Business and Social Science Research Conference, Paryż, Francja, 4-5.07.2013 r. (organizator: World Business Institute).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Cluster Analysis of European Union Countries on The Basis of Their Economic Activities.
 • X Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z ogólnopolską konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 03-05.06.2013 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Ekonomiczne uzasadnienie klasyfikacji gospodarek Unii Europejskiej.
 • II Konferencja krajowa "Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka", Warszawa, 17.05.2013 (organizator: Szkoła Główna Handlowa).
  Bez referatu.
 • II Ogólnoukraińska naukowo-praktyczna konferencja "Nowoczesne adaptacyjno-transformacyjne podejścia do powstawania instytucjonalnych zasad finansowo-ekonomicznej działalności przedsiębiorstw… " / II Всеукраїнська науково-практична конференція"Cучасні адаптивно трансформаційні підходи до формування інституційних засад регламентації фінансово-економічної діяльності підприємств в умовах реформаційного суспільства"
  / II Ukrainian scientific-practical conference "Modern adaptive transformation approaches to institutional frameworks regulating of the financial and economic activity of enterprises in the reform society"), 25-27.03.2013, Tarnopol, Ukraina (organizator: Центр соціологічних досліджень/Centrum Badań Socjologicznych). 
  Referat: European Integration and Changes in Branch Structure.

2012

 • X Warsztaty Ekonomiczne: “Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", Borne Sulinowo, 3-5.10.2012 r. (organizator: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centre of Sociological Research (NGO), Ternopil).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Wykorzystanie programu Maxima CAS w ekonomii.
 • Konferencja miedzynarodowa: "Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice", Piza, Włochy, 19.10.2012 r. (organizatorzy: University of Pisa, Ukrainian Academy of Banking).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Corporate Governance and Propensity to Share Information: the Long-Run Effect.
 • IX Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 03-06.06.2012 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wzrost gospodarczy i nierówności społeczne w analizie gospodarek.
 • Europejski Kongres Finansowy, Sopot, 23-25.05.2012 (organizator: Gdańska Akademia Bankowa).
  Bez referatu. 

2011

 • 9-th International Economics Workshop: “Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji", Kulice, 10-12.10.2011 r. (organizator: Uniwersytet Wileński, Akademia Nauk Ukrainy, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Procesy restrukturyzacyjne w kontekście debiutów giełdowych.
 • Konferencja międzynarodowa: 6th Annual London Business Research Conference, London, 10-11.07.2011 r. (organizatorzy: World Business Institute, Business Care Australia, Imperial College w Londynie).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange.
 • VIII Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 05-08.06.2011 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, The Impact of IPOs in Crisis Condition on Companies’ Performance: Evidence from the Polish Stock Exchange.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii", Poznań, 15-16 kwietnia 2011 r. (w ramach obchodów 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, organizator: Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka.

2010

 • IV Konferencja Naukowa "Metody ilościowe w ekonomii", Kudowa-Zdrój, 20-22.10.2010 r. (organizator: Katedra Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu). Konferencja ogólnopolska.
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Wykorzystanie stron internetowych w relacjach inwestorskich.
 • 8-th International Economics Workshop: “Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania rynków skoncentrowanych w Polsce i na Świecie", Kulice, 27-29.09.2010 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Market Concentration vs. Company Performance.
 • Międzynarodowa konferencja: “Raport o Corporate Governance. Polska i Świat: Corporate Governance - nowe wyzwania po kryzysie finansowym, Warszawa, 10-11 .06. 2010 r. (organizator: Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym Akademii Leona Koźmińskiego, Polski Instytut Dyrektorów).
  Bez referatu.
 • VII Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 06-09.06.2010 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego.

2009

 • III Konferencja Naukowa "Metody ilościowe w ekonomii", Mysłakowice, 14-16.10.2009 r. (organizator: Katedra Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Asymetria informacji: modelowanie decyzji akcjonariuszy.
 • 7-th International Economics Workshop: “Economy and market concentration", Kulice, 23-25.09.2009 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Market Concentration and Investor Relations.
 • VI Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją" "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 08-10.06.2009 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności.

2008

 • 6-th International Economics Workshop: Competition of entities with reference to competition
  of the economy, Kulice, 15-17.10.2008 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat:Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, The application of Game Theory into the model of signaling.
 • V Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economis challenge of the XXI century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 02-04.06.2008 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynku akcji.

2007

 • I Konferencja Naukowa "Metody ilościowe w ekonomii", Wrocław, 17-19.10.2007 r. (organizator: Katedra Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Subiektywne prawdopodobieństwo w modelach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka.
 • II Konferencja Naukowa: "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej", Jastrzębia Góra, 28-31.05.2007 r. (organizator: Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania).
  Bez referatu.
 • IV Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 04-06.06.2007 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier.

2005

 • Konferencja "I Warsztaty z Ekonomii Matematycznej", Warszawa, 05.11.2005 r. (organizator: Szkoła Główna Handlowa).
  Bez referatu.
 • II Zjazd Katedr Ekonomii: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 08-10.06.2005 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
 • XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej", Sopot, 13-15.06.2005 r. (organizator: Uniwersytet Gdański).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wzajemne uwarunkowanie mikro-  i makrokonkurencyjnosci. 

2004

 • I Zjazd Katedr Ekonomii: "Ekonomia u progu XXI wieku", Międzyzdroje, 07-09.06.2004 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński). 
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku.
 • IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy",  pod patronatem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP, Ministra Skarbu Państwa RP, Minister Finansów RP, Serock k. Warszawy, 17-19.05.2004 r. (organizator: Uniwersytet Warszawski). 
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej.

2003

 • VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia", Dymaczewo k. Poznania, 22-24.09.2003 r. (organizator: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). 
  Referat: Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz: Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Transformacja - integracja - globalizacja:
  w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski", Kraków, 15-16.05.2003 r. (organizator: Katedra Teorii Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedra Ekonomii Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej  w Tarnowie). 
  Referat: Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz: Akcesja Polski do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne: "Rynkowe zachowania podmiotów ekonomicznych - teoria i praktyka", Kulice, 12-13.05.2003 r. (organizatorzy: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński).
  Bez referatu.

III. Badania zlecone

 • Anna Blajer-Gołębiewska: Skłonność zarządu do przekazywania informacji na temat spółki. Analiza w kontekście teorii nadzoru korporacyjnego, 2011.
  Badanie na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Zainteresowania
 • Reputacja przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Debiuty giełdowe
 • Nadzór korporacyjny
 • Teoria gier
 • Ekonomia matematyczna
 • Ekonomia eksperymentalna

 

Inne
 • Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach

 • Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business

 • Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

 • Koordynator programu Erasmus+ 
 • Członek Ogólnouczelnianej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 
 • Członek Komitetu Programowo-Organizacyjnego Otwartych Wykładów Ekonomicznych organizowanych na Wydziale Ekonomicznym UG dla uczniów szkół średnich (2019-)
 • Recenzent w czasopismach:

- Journal of Business Ethics
       ISSN 0167-4544, eISSN 15730697, Impact Factor (2019): 4.141
       Published by Springer
-Regulation and Governance 
        ISSN 1748-5983, Impact Factor (2019): 3.375,
        Published by Wiley Online Library,
- Economic Research
       ISSN 1331-677X, Impact Factor (2019): 2.229,
       Published by Wiley Online Library,
International Journal of Economic Sciences
        ISSN 1804-9796,
        Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index, Thomson
        Reuters/Clarivate Analytics, 
       Published by the International Institute of Social and Economic Sciences,
- Economics and Sociology
        ISSN 2306-3459 Online, ISSN 2071-789X Print,
        Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index, Thomson
        Reuters/Clarivate Analytics,
        Published by Centre of Sociological Research,
- Journal of Management and Business Administration. Central Europe
        ISSN 2450-7814,  E-ISSN: 2450-8829, 
        Published by Koźmiński University.

Publon ID: publons.com/a/1230514/

 • Członek organizacji:
              - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)
              - The Society for Judgment and Decision Making (SJDM) 2015-2020
              - Association Française d’Economie Expérimentale (ASFEE) 2018-