dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator programu Erasmus+, Opiekun modułów finansowych na studiach magisterskichKoordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants, Członek Ogólnouczelnianej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Wykładowca zabezpieczył plik hasłem, wprowadź hasło: