dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator programu Erasmus+, Opiekun modułów finansowych na studiach magisterskichKoordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants, Członek Wydziałowej Komisji Etyki Badań Naukowych

Informacje dla studentów

 

 

"...information is acquired by being told, whereas knowledge can be acquired by thinking..." 

Machlup, F., Semantic quirks in studies of information. w The study of information: Interdisciplinary messages, pod redF. Machlupa & U. Mansfield, Wiley, New York 1983, s. 644.

________________________________________________________________________________________

EKONOMIA MATEMATYCZNA 

  • Studenci wracający z ERASMUSA proszeni są o kontakt w sprawie zaliczenia ekonomii matematycznej z Panią dr Zielenkiewicz.

 

 __________________________________________________________________________________

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI

___________________________________________________________________________________

Polecane:

http://matheatre.com

Microeconomics IB
Computer Based Economics
Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem
Seminarium magisterskie
Rozwój myśli ekonomicznej
Teoria gier w ekonomii SD
Financial Analysis
Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości
Metody wyceny przedsiębiorstw