dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator programu Erasmus+, Opiekun modułów finansowych na studiach magisterskichKoordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants, Członek Ogólnouczelnianej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Informacje dla studentów

 

 

"...information is acquired by being told, whereas knowledge can be acquired by thinking..." 

Machlup, F., Semantic quirks in studies of information. w The study of information: Interdisciplinary messages, pod redF. Machlupa & U. Mansfield, Wiley, New York 1983, s. 644.

________________________________________________________________________________________

EKONOMIA MATEMATYCZNA 

  • Studenci wracający z ERASMUSA proszeni są o kontakt w sprawie zaliczenia ekonomii matematycznej z Panią dr Zielenkiewicz.

 

 __________________________________________________________________________________

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI

___________________________________________________________________________________

Polecane:

http://matheatre.com

Computer Based Economics
Financial Analysis
Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości
Business Economics
Metody wyceny przedsiębiorstw