Anna Blajer-Gołębiewska, Associate Professor

position:
duties:
Head of Department
phone:
058-523-1260
secretary's office phone:
1164
room:
111
WWW:
Other duties:

Erasmus+ Programme Coordinator, Supervisor of Financial modules at the graduate level, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Programme Coordinator, Member of the University Research Ethics Committee

 

Career
 • 2024 - Associated Profesor at the University of Gdańsk
 • 2020 - habilitation in economics and finance
 • 2010 - Assistant Professor in the Microeconomics Department
 • 2010 - PhD degree (thesis: ’Asymmetric Information in Corporate Governance Systems’)
 • 2002-2010 - an assistant in Microeconomics Department
 • 1997-2002 - studies at the University of Gdansk (M.A. degree, diploma on ‘Financing Small and Medium Enterprises from Bank Sources’)


Lectures at other universities

 • Universidade Catolica Portugesa, Viseu, Portugal, 2024
 • Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, 2023
 • Yarmouk University, Irbid, Jordan, 2022
 • Guizhou University of Finance and Economics (贵州财经大), Guiyang, China, 2019
 • Université de Bretagne Occidentale, Brest, France, 2019
 • University of Applied Sciences, Emden/Leer, Germany, 2018
 • Artevelde University College, Gandawa, Belgium, 2017
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, Poland, 2007-
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk, Poland, 2005-2013

 

Study visits

 • Study visit at Northeastern University, Boston, MA, USA: 24-25.11 2015 r.

 

Profiles in scientific databases

RESEARCHER ID: U-7881-2017
ORCID ID: 0000-0002-7203-9954
Google Scholar
Scopus Author ID: 55843572000
Researchgate
Academia
Kudos

 

Research grants

 • 2017-21 - The impact of corporate reputation on behaviour of stock market investors/Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych (financed with funds of the National Polish Science Centre dec. no. 2016/23/D/HS4/02913) - principal investigator.
 • 2018-19 - Poczucie własnej skuteczności a rodzaje aktywności fizycznej wśród personelu medycznego, nauczycieli akademickich i studentów uczelni wyższych (finance with funds of Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Medical University of Gdansk) - participating investigator.
 • 2013-16 - Risk information avoidance - theoretical groundwork and research framework development with a special focus on genetic health risk information/Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o ryzyku genetycznym (in cooperation with the University of Michigan; financed with funds of the National Polish Science Centre dec. no. 2013/08/M/HS4/00359) - participating investigator.
 • 2012 - Economic aspects of the development of corporate governance in Poland/Ekonomiczne aspekty rozwoju nadzoru korporacyjnego w Polsce (Projekty Służące Rozwojowi Młodych Naukowców, project no. 538-3440-1267-12) -  principal investigator.
 • 2011-13 -  The impact of real sphere structure of national economies in the EU on welfare/Struktura sfery realnej gospodarek w UE a poziom dobrobytu (financed with funds of the National Polish Science Centre dec. no. 2011/01/B/HS4/04718) - participating investigator.
 • 2011- Initial Public Offerings in crisis conditions/Debiuty giełdowe w okresie spowolnienia gospodarczego (Projekty Służące Rozwojowi Młodych Naukowców, project no. 538-3440-0528-1) - principal investigator.
 • 2011-12 - Case Simulator (financed with UE funds; PO KL.06.01.01-22-166/10-00) - Co-investigator.
 • 2010 - Information Asymmetry in Investor Relations and Company Performance of the Polish Stock Listed Companies /Asymetria informacji w relacjach inwestorskich a kształtowanie się wyników ekonomicznych w polskich spółkach giełdowych (BW  no. 3440-5-0360-0) - principal investigator.
 • 2009 - Information asymmetry in corporate governance systems / Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego (BW no. 3440-5-0109-9) - principal investigator.


Awards

2023 - Rector’s Second-degree Team Award for the contribution to the development of academic staff and the use of scientific achievements through advisory and opinion-giving activities carried out within the Faculty Research Ethics Committee and for the newly established Committee for the University Research Ethics Committee;

2021 - Individual Award of the Rector of the University of Gdańsk, third degree for achievements constituting the basis for awarding the degree of habilitated doctor

2017 - Brown Medal ’Medal Brązowy za Długoletnią Służbę’

2016 - First prize in the category of educational books in the competition for the best book published in University of Gdansk Publishing House for handbook: ‘Mathematical applications in economics and management’, ed. by E. Babula and L. Czerwonka, Authors: Babula E., Czerwonka L., Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2015, ISBN 978-83-7865-340-0

2015 - Award for didactic achievements in the competition ‘Teacher of the Year’
(Krzysztof Celestyn Mragowiusz Award).

2014 - Rector of the University of Gdansk 1st Level Team Award for the monograph ‘Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych’ (‘The effectiveness of innovative teaching tools in the process of developing entrepreneurial attitudes’)

2011 - Prize of the Chairman of the Polish Financial Supervision Authority for the best doctoral dissertation on the subject of financial markets for the dissertation ‘Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego’ (‘Information asymmetry in corporate governance systems’)

2008 - Rector of the University of Gdansk 1st Level Team Award for the monograph ‘Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka’ (‘The effectiveness of the knowledge economy. The theory and practice’)

2007 - Award in the competition for distinguished young employees: ‘Young employee of the University of Gdansk’: Scholarship Foundation for the Development of the University of Gdansk

 
Completed courses (selected)

 • "Behavioral Finance" (01.08.2016-21.08.2016), Duke University, Durham, North Carolina, USA.
 • "Game Theory II: Advanced Applications" (8.01.2016 - 21.02.2016), Stanford University, Stanford, Silicon Valley, California USA.
 • "Game Theory" (11.09.2015 - 8.11.2015), Stanford University, Stanford, Silicon Valley, California USA and The University of British Columbia, Vancouver, Canada.
 • "Experimentation for improvement" (7.07.2014 - 24.08 2014), McMaster University, Hamilton, Canada.
 • Budgeting and financial controlling(14-16.06.2012), Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

 

Publications

I. Publications:


2024

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Sabina Nowak, Do their reputations precede them? Stock market reaction to changes in corporate reputation in the context of sector and market maturity. Journal of International Studies, 17(1), 52-82. doi:10.14254/2071-8330.2024/17-1/4
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Lukas Honecker, Sabina Nowak, Investor sentiment response to COVID-19 outbreak-related news: A sectoral analysis of US firms, The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 71, no. 102121, ISSN 1062-9408. https://doi.org/10.1016/j.najef.2024.102121.

2023

 • Jan Dvorský, Joanna Bednarz, Anna Blajer-Gołębiewska, The impact of corporate reputation and social media engagement on the sustainability of SMEs: Perceptions of top managers and the owners. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 18 no. 3, pp. 779-811. https://doi.org/10.24136/eq.2023.025
 • Jan Dvorský, Joanna Bednarz, Anna Blajer-Gołębiewska, Do corporate reputation and social media affect the sustainability of SMEs? [in:] Proceedings of the 12th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Quantitative Methods / Balcerzak Adam P., Pietrzak Michał Bernard (red.), 2023, Olsztyn, Instytut Badań Gospodarczych, p. 40-50, ISBN 978-83-65605-69-6

2021

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Individual corporate reputation and perception of collective corporate reputation regarding stock market investments, PLoS ONE, vol. 16, no. 9, pp. 1-21, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257323

2020

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Erasmus+ students [in:] Bernat Tomasz, Gąsior Aleksandra (ed.), The microeconomics case studies, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, pp. 90-91.
 • ISBN 978-83-65766-27-4
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Training-Info [in:] Bernat Tomasz, Gąsior Aleksandra (ed.), The microeconomics case studies, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, pp. 119-121.
  ISBN 978-83-65766-27-4
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Ronald Ltd. [in:] Bernat Tomasz, Gąsior Aleksandra (ed.), The microeconomics case studies, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, pp. 122-123.
  ISBN 978-83-65766-27-4

2019

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Reputacja przedsiębiorstwa a zachowania inwestorów giełdowych. Podejście eksperymentalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
  ISBN 978-83-7865-797-2
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Arkadiusz Kozłowski, Leading Behavioral Characteristics and Investors’ Decisions: An Experimental Approach [in:] ed. W. Strielkowski, Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics, Springer, Cham, pp. 213-224.
  DOI: 10.1007/978-3-030-15495-0_22
  ISBN 978-3-030-15495-0

2018

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Maciej Kos, Financial risk information avoidance, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, vol. 31, no. 1, pp. 521-536.
  DOI: 10.1080/1331677X.2018.1439396
  ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online)

2017

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Corporate Reputation, Ownership Structure and Market Value in the Banking Sector in Poland [in:] Financial management of firms and financial institutions, ed. M. Čulík, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Czech Republic, Ostrava, pp. 62-69.
  ISBN 978-80-248-4138-0
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa, Studia i Prace WNEiZ US, vol. 50, no. 2, pp. 21-34.
  DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-02

  ISSN: 2450-7733

2016

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Arkadiusz Kozłowski, Financial determinants of corporate reputation: A short-term approach, Managerial Economics, vol. 17, no. 2, pp. 179-201.
  http://dx.doi.org/10.7494/manage.2016.17.2.179
  ISSN: 1898-1143
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Maciej Kos, Investors are More Sensitive to Information About Financial Rather than Ethical Reputation of a Company: Evidence from an Experimental Study, Economics and Sociology, vol. 9, no. 1, pp. 11-31. [guest editorial]
  DOI: 10.14254/2071-789X.2015/9-1/1
  ISSN 2071-789X
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach,  Maciej Kos, Information avoidance in financial decision making, Proceedings of the 23rd International Academic Conference, ed. Jiri Rotschedl, Klara Cermakova, Published by the International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2016, pp. 64-65.
  DOI: 10.20472/IAC.2016.023.020
  ISBN 978-80-87927-23-6

2015

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Rachunek różniczkowy - zadania, Derivatives - exercises [in:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Mathematical applications in economics and management, ed. E. Babula and L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2015, pp. 174-186.
  ISBN 978-83-7865-340-0
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Rachunek całkowy - zadania, Integrals - exercises [in:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Mathematical applications in economics and management, ed. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2015, pp. 211-218.
  ISBN 978-83-7865-340-0

2014

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland, Economics & Sociology, 2014, vol. 7, no. 3, pp. 194-207.
  DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-3/15
  ISSN 2306-3459 Online, ISSN 2071-789X Print
 • Anna Blajer-Gołębiewska, The Importance of Corporate Reputation for Investors in the Banking Sector in Poland, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. vol. 5, no. 2, 2014, pp. 25-35.
  ISSN 2043-085X
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Do Stock Exchange Indices Based on Reputational Factors Matter?, International Journal of Academic Research Part B, 2014, vol 6., no. 4, pp. 231-237.
  DOI: 10.7813/2075-4124.2014/6-4/B.35
  Library of Congress Classification: HB71-74, HG4551-4598
  ISSN: 2075-4124
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Economic activity-based cluster analysis of European Union countries, World Review of Business Research,  vol. 4, no. 1, pp. 48-61.
  ISSN: 1838-3955 (Print), ISSN: 1839-1176 (Online)
 • Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, ed. A. Blajer-Gołębiewska and L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
  ISBN 978-83-7865-178-9
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Rachunek różniczkowy - zadania [in:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, ed. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014, pp. 135-151.
  ISBN 978-83-7865-216-8
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Rachunek całkowy - zadania [in:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, ed. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014, pp. 163-171.
  ISBN 978-83-7865-216-8

2013

 • Anna Blajer-Gołębiewska, European integration and changes in the branch structure, Actual Problems of Economics, vol. 12, no. 150, 2013, pp. 335-343.
  ISSN 1993-6788
 • Teresa Kamińska, Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska, Marcin Brycz, Leszek Czerwonka, Małgorzata Zielenkiewicz, Struktura gospodarki a dobrobyt : wprowadzenie do dyskusji i metody badań [in:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, ed. E Babula, T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 12-19. ISBN 978-83-7865-140-6. 
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Marcin Brycz, Leszek Czerwonka, Teresa Kamińska, Małgorzata Zielenkiewicz,  Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu: raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718 / ed. Małgorzata Zielenkiewicz, Katedra Mikroekonomii. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013 (no. of pages: 63). 
  DOI: 10.13140/RG.2.2.31936.53763
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Innowacyjne metody w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych: pakiety matematyczne [in:] Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, ed. W. Bizon, A. Poszewiecki, Gdańsk, 2013, pp. 161-175.
  ISBN 978-83-7865-163-5
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Ekonomiczne uzasadnienie klasyfikacji gospodarek Unii Europejskiej, Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin 2013, Publisher: Uniwersytet Szczeciński, vol. 3, no. 2, pp. 53-66.
  ISSN: 0552-4245, eISSN: 2353-3021
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Struktura branżowa gospodarek UE a dobrobyt, [in:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, pp. 54-92.
  ISBN 978-83-7865-140-6
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Marcin Brycz, Małgorzata Zielenkiewicz, Dobrobyt społeczny i jego atrybuty [in:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, ed. E. Babula, T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, pp. 20-50.
  ISBN 978-83-7865-140-6

2012

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2012.
  ISBN 978-83-7326-891-3
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Corporate Governance: Diversity of Two-Tier Board Structure and Company’s Performance, Actual Problems of Economics, vol. 2, no. 7, 2012, pp. 105-114.
  ISSN 1993-6788, IF 0.039
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Stock exchanges indices and abnormal returns in the crisis condition, Journal of International Studies, vol. 5, no .2, 2012, pp. 9-17. [guest editorial]
  ISSN: 2306-3483 (Online), 2071-8330 (Print)
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Corporate Governance And Propensity To Share Information: the Long-Run Effect, Corporate Ownership and Control, vol. 10, no. 1, October 2012, pp. 399-407.
  ISSN 1727-9232
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Procesy restrukturyzacyjne w kontekście debiutów giełdowych [in:] Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, ed. P. Bartkowiak, T. Bernat, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, pp. 157-171.
  ISSN 1689-7374
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Economic growth and social inequalities in the analyses of economies, Actual Problems of Economics, 2012, vol. 2, no. 10, pp. 52-63
  ISSN 1993-6788
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, World Journal of Social Sciences, vol. 2, no. 1, January 2012, pp. 34-44.
  ISSN 1838-3785

2011

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka [in:] Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy Teorii,  ed. E. Panek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, no. 211, pp. 5-17.
  ISSN 1689-7374
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, The Impact of IPOs in Crisis Condition on Companies’ Performance: Evidence from the Polish Stock Exchange [in:] Selected Issues of Decision-making by Economic Entities, ed. T. Bernat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, pp. 103-118.
  ISBN 978-83-7241-835-7
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Market Concentration vs Company Performance: Evidence from Polish Companies, Macro- and Microeconomic Problems in Theory and Practice, ed. K. Włodarczyk-Śpiewak, Szczecin 2011, pp. 190-199.
  ISBN 978-83-751833-7-5
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Wykorzystanie stron internetowych jako źródła informacji dla inwestorów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, no. 20/2011, pp. 45-62.
  ISSN 1643-7772
 • Anna Blajer-Gołębiewska: Skłonność zarządu do przekazywania informacji na temat spółki. Analiza w kontekście teorii nadzoru korporacyjnego, study based on the research conducted for Polish Financial Supervision Authority, 2011.

2010

 • Anna Blajer-Gołębiewska, The Ownership Structure and the Performance of the Polish Stock Listed Companies, Journal of International Studies, 2010, vol. 3, no. 1, pp. 18-27.
  ISSN 2071-8330
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Market Concentration and Investor Relations, Market Concentration and Economy, vol. 7, Macro & Microeconomics Case Studies, ed. T. Bernat, Publishing House Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, pp. 60-71.
  ISBN 978-83-62355-41-9
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego a wyniki ekonomiczne spółek giełdowych, Master of Business Administration, vol. 3, no. 104, 2010, pp. 31-41.
  ISSN 1231-0328
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego na przykładzie polskich spółek giełdowych [in:] Problemy gospodarowania w Polsce, ed. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, pp. 182-192.
  ISBN 978-83-62355-73-0
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Modelowanie decyzji akcjonariuszy z uwzględnieniem asymetrii informacji, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, no. 18, 2010, pp. 21-38.
  ISSN 1643-7772

2009

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności [w:] Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce, ed. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, pp. 28-38.
  ISBN 978-83-62355-02-0
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, The Application of Game Theory into the Model of Signaling [in:] Competition of Entities with Reference to Competition of the Economy, ed. T. Bernat, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, pp. 5-20.
  ISBN 978-83-60903-84-1

2008

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynkach akcji [in:] Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, ed. G. Maniak, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, pp. 7-17.
  ISBN 978-83-60903-58-2
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Subiektywne prawdopodobieństwo w modelach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, [in:] Metody ilościowe w ekonomii, edited by: S. Forlicz, Wydawnictwo WSB, Poznań 2008, pp. 23-42.
  ISBN: 978-83-7205-271-1

2007

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier [in:] Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, ed. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, pp. 58-67.
  ISBN 978-83-60903-47-6
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Czynniki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - analiza na podstawie modelu potrójnej helisy [in:] Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, ed. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, pp. 173-182.
  ISBN 978-83-7326-426-7
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji polski do Unii Europejskiej [in:] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, vol. 2, ed. A. Manikowski, A. Psyk, WN WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, pp. 181-190.
  ISBN 978-83-89069-50-4

2006

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz, Ekonomia matematyczna w zadaniach, ed. Teresa Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
  ISBN 83-7326-346-2
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw [in:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, ed. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, pp. 50-59.
  ISBN 83-60065-71

2005

 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku [in:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, ed. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, pp. 77-86.
  ISBN 83-917487-2-3
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wzajemne uwarunkowanie mikro- i makrokonkurencyjności [in:] Polska gospodarka w UE - innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, ed. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2005, pp. 89-99.
  ISBN 83-89786-39-7

2004

 • Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz, Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich małych i średnich przedsiębiorstw [in:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, ed. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, pp. 183-190.
  ISBN 83-89069-66-0

2003

 • Anna Blajer, Ocena wykorzystania ofert bankowych przez małe i średnie firmy, Controlling i rachunkowość zarządcza, 2003, no. 4, INFOR, pp. 29-33.
  ISSN 1428-8117

 

II. Participation in conferences, workshops, seminars and study visits:


2023

 • 12th International Conference On Applied Economics. Contemporary Issues In Economy, Olsztyn, Poland, 29-30.06.2023 (organised by: Institute of Economic Research, Poland, Polish Economic Society Branch in Torun, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn Poland, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Poland).
  Referat: Joanna Bednarz (University of Gdańsk), Jan Dvorský (University of Zilina, Slovakia), Anna Blajer-Gołębiewska (University of Gdańsk), Do corporate reputation and social media affect the sustainability of SMEs?
 • XIX Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów połączony z konferencją Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat, Międzyzdroje 5-7.06.2023 r. (organised by: the University of Szczecin).
  Referat: Sabina Nowak, Lukas Honecker, Anna Blajer-Gołębiewska, Nastroje inwestorów w obliczu pandemii.
 • Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies / Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Sopot, 30-31.05.2023 (organised by: the University of Gdansk).
  Presentation: Lukas Honecker, Sabina Nowak, Anna Blajer-Gołębiewska, Investor sentiment response to Covid-19 pandemic-related news.

2022

 • XVIII Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów połączony z konferencją Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat, Międzyzdroje 05-08.06.2022 (organised by: the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Sabina Nowak, Znaczenie reputacji spółek dla inwestorów a dojrzałość rynku giełdowego.

2021

 • XVII Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów połączony z konferencją Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat, Międzyzdroje 19-22.09.2021 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Znaczenie reputacji przedsiębiorstw dla inwestorów giełdowych.

2019

 • 3rd International Conference on Advances in Business and Law, Dubai, UAE, 23-24.11.2019 (organizator: University of Dubai).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Individual and Collective Perceptions of Corporate Reputation in the Context of Propensity to Invest

2018

 • XVI Kulickie Warsztaty Ekonomiczne, Kulice, 17-19.09.2018 (organised by: Uniwersytet Szczeciński).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Wybrane modele ze zmienną ukrytą: logit, probit i nie tylko.
 • Summer Seminar in Banking and Finance 2018 (SSBF 2018), Sopot, Polska, 9-10.07.2018 r. (organised by:  The University of Gdansk, The University of Szczecin, The University of Warsaw).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, When stock prices and corporate reputation are not consistent.
 • Foundations of Utility and Risk Conference 2018 (FUR 2018), York, UK, 25-28.06.2018 (organised by: the University of York).
 • Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Investor Behaviour, Stock Prices and Corporate Reputation: an Experimental Approach.
 • 9th International Conference of The French Association of Experimental Economics - ASFEE, Nice, France, 14-15.06.2018 (organised by: GREDEG (UMR CNRS 7321) and the Institute for Economics and Managament Studies (ISEM), University Nice Sophia Antipolis member of Université Côte d’Azur (UCA), and The French Association of Experimental Economics - ASFEE).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Investor- and Society-Based Corporate Reputation as Determinants of Individual Investor Behaviour.

2017

 • XV Kulickie Economic Workshop, Kulice, 12-15.09.2017 (organised by: University of Szczecin).
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Pomiar skłonności do ryzyka oraz wybranych zmiennych psychologicznych w badaniach eksperymentalnych w ekonomii.
 • Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava 06-07.09.2017 (organised by
  Vysoká Škola Báňská - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Corporate reputation, ownership structure and market value in the banking sector in Poland.
 • XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 05-07.06.2017
  (organised by University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa/Measurement of Corporate Reputation as Perceived by Investors.
 • Seminar "Metody ilościowe w empirycznych badaniach ekonomicznych", Sopot 29.05.2017 (organised by: Microeconomics Department, Faculty of Economics, University of Gdansk).
  Presentation:  Anna Blajer-Gołębiewska,
  Reputacja przedsiębiorstwa jako determinanta zachowań inwestorów giełdowych - metodyka badań.
 • Seminar "Applied Research at Artevelde University College", Gent, Belgium, 05.05.2017 (organised by Artevelde University College).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Does corporate reputation really matter for investors?

2016

 • The Society for Judgment and Decision Making The 2016 37th Annual Conference, Boston, Massachusetts, USA, 18-21.11.2016 (organised by The Society for Judgment and Decision Making).
  Presentation: Maciej Kos (Northeastern University, Boston, MA ), Anna Blajer-Gołębiewska (University of Gdansk), Dagmara Wach (University of Gdansk), Richard Gonzalez (University of Michigan), Misha Pavel (Northeastern University, Boston, MA), Decision-making under threat: what determines our engagement in preventive behaviors?
 • XIV Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne "Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", 21-23.09.2016, Puck (organised by University of Gdansk, Poznan University of Economics and Business, University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Eksperyment w ekonomii: doświadczenia zachodnie a warunki polskie.
 • XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 05-08.06.2016 (organised by University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Arkadiusz Kozłowski, Finansowe determinanty reputacji przedsiębiorstw - podejście krótkookresowe.
 • 23rd International Academic Conference, Venice, Italy, 27-30.04.2016 (organised by The International Institute of Social and Economic Sciences, Venice International University).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Maciej Kos, Information avoidance in financial decision making.
  DOI: 10.20472/IAC.2016.023.020
  Proceedings of the 23rd International Academic Conference, 2016, s.64-65.
  ISBN 978-80-87927-23-6
 • Ekonomiczna wycena dóbr nierynkowych: prywatność, środowisko, bezpieczeństwo zdrowie, Sopot, 16.04.2016 (organised by Macroeconomics Department, Faculty of Economics, University of Gdansk).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach,  Maciej Kos, Unikanie informacji o ryzyku: niespójność podejmowanych decyzji z długookresowymi celami.

2015

 • The Society for Judgment and Decision Making Annual Conference, Chicago, Illinois, USA, 20-23.11.2015 (organised by The Society for Judgment and Decision Making).
 • Presentation: Maciej Kos, Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, When do we avoid health-risk information?
 • 37th Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making, St. Louis, Missouri, USA, 18-21.10.2015 (organised by Society for Medical Decision Making).
  Presentation: Maciej Kos, Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Identifying predictors of preventive behaviors - an experimental study.
 • 10th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics, Tampere, Finland, 24-26.09.2015 (organised by the University of Tampere, University of Turku, Hanken School of Economics).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Maciej Kos, When inducing affective decision making statistical significance may be not enough.
 • 25th Subjective Probability, Utility, and Decision Making (SPUDM) Conference, Budapest, Hungary, 16-20.08.2015 (organised by The Corvinus University of Budapest).
  Presentation:Maciej Kos,  Anna Blajer-Gołębiewska, Dagmara Wach, Why do individuals avoid potentially life-saving risk information?
 • XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z ogólnopolską konferencją: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 8 - 10.06.2015 (organised by University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Maciej Kos, Znaczenie reputacji przedsiębiorstw dla inwestorów indywidualnych: finanse czy etyka.
 • Workshop Train the Academics. Teaching accounting: Using case study and question practice in course design and assessment, Warsaw, 10.03.2015 (organised by the Association of Chartered Certified Accountants).

2014

 • XII Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne: "Metodologia badań w ekonomii eksperymentalnej", Małkocin, 22-24.09.2014 (organised by the University of Gdansk, the University of Szczecin, Poznan University of Economics and Business).
  No presentation.
 • XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z ogólnopolską konferencją: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 9 - 11.06.2014(organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Znaczenie reputacji przedsiębiorstw w procesie kształtowania się cen akcji na przykładzie Warszawskiej GPW.

2013

 • XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne: “Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", Hel, 25-27.09.2013 (organised by  the University of Gdansk, the University of Szczecin, Poznan University of Economics and Business).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Zastosowania analizy skupień w badaniach ekonomicznych.
 • Konferencja Ogólnopolska "Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej", Sopot, 24.09.2013 (organised by Microeconomics Department, Faculty of Economics, University of Gdansk)
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Aktywność gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w kontekście tworzenia dobrobytu.
 • International conference: Annual Paris Business and Social Science Research Conference, Paryż, Francja, 4-5.07.2013 (organised by World Business Institute).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Cluster Analysis of European Union Countries on The Basis of Their Economic Activities.
 • X Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii połączony z ogólnopolską konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 03-05.06.2013(organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Ekonomiczne uzasadnienie klasyfikacji gospodarek Unii Europejskiej.
 • II Konferencja krajowa "Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka", Warsaw, 17.05.2013 (organised by The Warsaw School of Economics).
  No presentation.
 • II Ukrainian scientific-practical conference "Modern adaptive transformation approaches to institutional frameworks regulating of the financial and economic activity of enterprises in the reform society" (II Всеукраїнська науково-практична конференція"Cучасні адаптивно трансформаційні підходи до формування інституційних засад регламентації фінансово-економічної діяльності підприємств в умовах реформаційного суспільства") 25-27.03.2013, Tarnopol, Ukraine (organised by the Centre of Sociological Research / Центр соціологічних досліджень). 
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, European Integration and Changes in Branch Structure.

2012

 • X Warsztaty Ekonomiczne: “Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", Borne Sulinowo, 3-5.10.2012 (organised by  the University of Gdansk, the University of Szczecin, Poznan University of Economics and Business, Centre of Sociological Research (NGO), Ternopil).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Wykorzystanie programu Maxima CAS w ekonomii.
 • Konferencja miedzynarodowa: "Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice", Pisa, Italy, 19.10.2012 (organised by University of Pisa, Ukrainian Academy of Banking).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Corporate Governance and Propensity to Share Information: the Long-Run Effect.
 • IX Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 03-06.06.2012 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wzrost gospodarczy i nierówności społeczne w analizie gospodarek.
 • European Financial Congress, Sopot, 23-25.05.2012 (organised by Gdańska Akademia Bankowa).
  No presentation. 

2011

 • 9-th International Economics Workshop: “Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji", Kulice, 10-12.10.2011 (organised by Vilnius University, Academy of Sciences of Ukraine, the University of Szczecin, Poznan University of Economics and Business).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Procesy restrukturyzacyjne w kontekście debiutów giełdowych
 • 6th Annual London Business Research Conference, London, 10-11.07.2011 (organised by World Business Institute, Business Care Australia, Imperial College London).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange.
 • VIII Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 05-08.06.2011 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, The Impact of IPOs in Crisis Condition on Companies’ Performance: Evidence from the Polish Stock Exchange.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii", Poznań, 15-16.04.2011 (organised by Faculty of Informatics and Electronic Economy, Poznan University of Economics and Business).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka.

2010

 • IV Konferencja Naukowa "Metody ilościowe w ekonomii", Kudowa-Zdrój, 20-22.10.2010 (organised by Katedra Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu). Konferencja ogólnopolska.
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Wykorzystanie stron internetowych w relacjach inwestorskich.
 • 8-th International Economics Workshop: “Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania rynków skoncentrowanych w Polsce i na Świecie", Kulice, 27-29.09.2010 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Market Concentration vs. Company Performance.
 • Międzynarodowa konferencja: “Raport o Corporate Governance. Polska i Świat: Corporate Governance - nowe wyzwania po kryzysie finansowym, Warszawa, 10-11.06.2010 (organised by Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym Akademii Leona Koźmińskiego, Polski Instytut Dyrektorów).
  No presentation.
 • VII Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 06-09.06.2010 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego.

2009

 • III Konferencja Naukowa "Metody ilościowe w ekonomii", Mysłakowice, 14-16.10.2009 (organised by Katedra Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Asymetria informacji: modelowanie decyzji akcjonariuszy.
 • 7-th International Economics Workshop: “Economy and market concentration", Kulice, 23-25.09.2009 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Market Concentration and Investor Relations.
 • VI Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją" "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 08-10.06.2009 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności.

2008

 • 6-th International Economics Workshop: Competition of entities with reference to competition
  of the economy, Kulice, 15-17.10.2008 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation:Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, The application of Game Theory into the model of signaling.
 • V Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economis challenge of the XXI century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 02-04.06.2008 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynku akcji.

2007

 • I Konferencja Naukowa "Metody ilościowe w ekonomii", Wrocław, 17-19.10.2007 (organised by Katedra Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Elżbieta Babula, Subiektywne prawdopodobieństwo w modelach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka.
 • II Konferencja Naukowa: "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej", Jastrzębia Góra, 28-31.05.2007 (organised by the University of Gdansk, Faculty of Management).
  No presentation.
 • IV Zjazd Katedr Ekonomii połączony z międzynarodową konferencją: "Economics Challenge of the XXI Century Poland-European Union-World", Międzyzdroje, 04-06.06.2007 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier.

2005

 • Konferencja "I Warsztaty z Ekonomii Matematycznej", Warszawa, 05.11.2005. (organised by the Warsaw School of Economics).
  No presentation.
 • II Zjazd Katedr Ekonomii: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 08-10.06.2005 (organised by the University of Szczecin).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
 • XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej", Sopot, 13-15.06.2005 (organised by the University of Gdansk).
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Wzajemne uwarunkowanie mikro-  i makrokonkurencyjnosci. 
 • I Zjazd Katedr Ekonomii: "Ekonomia u progu XXI wieku", Międzyzdroje, 07-09.06.2004 (organised by the University of Szczecin). 
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku.
 • IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy",  pod patronatem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP, Ministra Skarbu Państwa RP, Minister Finansów RP, Serock k. Warszawy, 17-19.05.2004 (organised by the University of Warsaw). 
  Presentation: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej.

2003

 • VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia", Dymaczewo k. Poznania, 22-24.09.2003 (organised by Poznan University of Economics and Business). 
  Presentation: Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz: Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Transformacja - integracja - globalizacja:
  w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski", Krakow, 15-16.05.2003 (organised by Katedra Teorii Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedra Ekonomii Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej  w Tarnowie). 
  Presentation: Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz: Akcesja Polski do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne: "Rynkowe zachowania podmiotów ekonomicznych - teoria i praktyka", Kulice, 12-13.05.2003 (organised by Poznan University of Economics and Business, The Polish Economic Society, University of Szczecin).
  No presentation.

III. Other studies

 • Anna Blajer-Gołębiewska: Skłonność zarządu do przekazywania informacji na temat spółki. Analiza w kontekście teorii nadzoru korporacyjnego, 2011.
  Study for Polish Financial Supervision Authority (Komisjia Nadzoru Finansowego).

 

Research interests
 • Corporate reputation
 • Business valuation
 • Initial public offerings
 • Corporate governance
 • Game theory
 • Mathematical economics
 • Experimental economics

 

Other
 • The tutor of Finance in companies specialization

 • Manager of postgraduate courses Diploma in Accounting and Business

 • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Program Co-ordinator

 • Erasmus + Program Co-ordinator
 • Member of the University Research Ethics Committee 
 • Member of the Program and Organizing Committee of the Open Economic Lectures  organized for high school students at the Faculty of Economics, University of Gdansk (2019-)
 • Reviewer in the following journals: 

Journal of Business Ethics
       ISSN 0167-4544, eISSN 15730697, Impact Factor (2019): 4.141
        Published by Springer
- Regulation and Governance 
        ISSN 1748-5983 A list, 35 points, Impact Factor (2019): 3.375,
        Published by Wiley Online Library,
Economic Research
        ISSN 1331-677X A list, 15 points, Impact Factor (2017): 2.229,
        Published by Wiley Online Library,
- International Journal of Economic Sciences
       
ISSN 1804-9796,
        Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index, Thomson
        Reuters/Clarivate Analytics, indexed in the Web of Science,
        Published by the International Institute of Social and Economic Sciences,
-
 Economics and Sociology
       
ISSN 2306-3459 Online, ISSN 2071-789X Print, B
        Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index, Thomson
        Reuters/Clarivate Analytics, list, 15 points,
        Published by Centre of Sociological Research,
- Journal of Management and Business Administration. Central Europe
       
ISSN 2450-7814,  E-ISSN: 2450-8829, B list, 13 points,
        Published by Koźmiński University.

Publon ID: publons.com/a/1230514/

 • Member of organisations:
              - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)
              - The Society for Judgment and Decision Making (SJDM) 2015-2020
              - Association Française d’Economie Expérimentale (ASFEE) 2018-