Wykładowcy

 

 
dr Elżbieta Adamowicz
dr Sławomir Antkiewicz
Stefania Bernabe, WTO
dr Józef Bielecki
mgr Rafał Broniewski
dr Mirosław Ciesielski
dr Mirosław Czapiewski
dr Tomasz Czuba
dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski
dr hab. Arkadiusz Januszewski
dr Tomasz Jurkiewicz
prof. Tomasz Kalinowski
dr Magdalena Konopacka
dr Jarosław Kujawski
mgr Renata Leśniak

prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

dr Magdalena Markiewicz
prof. Michael Muszyński
dr Renata Orłowska
 dr hab. Jacek Patyk prof. WSB
dr Leszek Reszka
dr Marcin Skurczyński
dr Iwona Sobol

dr Joanna Stefaniak

 prof. zw. dr hab. Szreder Mirosław
dr Anna Trzuskawska-Grzesińska
prof. Juris Ulmanis

dr hab. Piotr Wróbel prof. UG

 dr Anna Sperska
 prof. Paul Matthyssens