Rekrutacja

 

 

     REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 1.03.2022

Executive MBA UG - 26. edycja

(PAŹDZIERNIK 2022-WRZESIEŃ 2024)

 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZIA INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW - IRK. 

                                                               


Zarejestruj Się

 

 

Etapy rekrutacji: 

 

1. Rejestracja w IRK:  do  dnia 30.06.2022 r. ( I termin) do dnia 09.09.2022 (II termin - uwarunkowany wolnymi miejscami)

2. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych:   do 07.07.2022 (I termin) ; 14.09.2022 (II termin) r. na adres mba@ug.edu.pl. 

- skan podania wydrukowanego z IRK i podpisanego przez kandydata,

- skan  dyplomu ukończenia studiów wyższych (z podpisem kandydata),

- skan zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku kierowniczym,

- skany certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,

-  fotografia w wersji jpg.

3. Rozmowy kwalifikacyjne:  według kolejności zgłoszeń odbywać się będą online po uzgodnieniu terminu z kandydatem.

4. Kandydat będzie informowany o wstępnym przyjęciu w terminie 7 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Ogłoszenie wstępnej listy przyjętych 08.07.2022

6. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych: 15.09.2022 r.                                             

 

                                                                                         Dalsze informacje tutaj