Wyniki badań

 

M. SzczepaniecRaport z badań "KAPITAŁ LUDZKI W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH"