Projekt EcoRegion

Projekt „EcoRegion” jest kolejnym projektem Balic 21 - Agendy 21 dla Regionu Bałtyckiego, realizowanym przy współudziale pracowników Katedry Makroekonomii UG.

Podstawowym przesłaniem projektu jest „rozwinięcie Regionu Morza Bałtyckiego w kierunku pierwszego w świecie EkoRegionu, gdzie wzrost ekonomiczny idzie w parze z integralnością środowiska i sprawiedliwością społeczną”.

Czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy (25.01.2009 – 24.01.2012).

Strona internetowa projektu: www.baltic-ecoregion.eu

Podstawowe informacje o projekcie