Projekt Agora

PROJEKT AGORA – NETWORK SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN THE BALTIC SEA REGION

Projekt został zainicjowany przez zespół ekonomistów i geografów pod kierunkiem prof. Wilhelma Steingrube z Uniwersytetu w Greifswaldzie.

Był flagowym projektem (Baltic Lighthouse Project) Baltic 21 - Agendy 21 dla Regionu Bałtyckiego.

Czas realizacji projektu: 1.7.2005 – 31.12.2007.


W projekcie uczestniczył zespół Katedry Makroekonomii i innych pracowników UG oraz zaproszeni eksperci, w składzie: dr Piotr Kuropatwiński, dr Elżbieta Kwella, dr Jacek Lendzion, dr Mariola Łuczak, dr Jacek Podhorski-Piotrowski, mgr Andrzej Poszewiecki, dr Marek Szczepaniec, dr Ewa Toczyska, dr hab. Witold Toczyski, dr Jacek Zaucha, mgr Jarosław Łosiński, dr Jacek Sołtys, mgr Jacek Zdrojewski, dr Elżbieta Gerstmannowa.

Projekt uwieńczyły dwie publikacje Katedry Makroekonomii:

  •     Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej. Produkty, sieci współpracy i marketing,
  •     Mały przewodnik zrównoważonej turystyki. Jak produkt turystyki zrównoważonej wprowadzić na rynek?.