O katedrze

Katedra Makroekonomii

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel. 58/523 13 24
e-mail: j.nawrocka@ug.edu.pl

Katedra Makroekonomii została powołana w roku akademickim 1996/97 jako jednostka dydaktyczno-badawcza Wydziału Ekonomicznego, przekształcając się z ówczesnego Zakładu Makroekonomii i Zakładu Socjoekonomii. Pierwszym kierownikiem Katedry został prof. UG. dr hab. Marian Turek, a od 2009 roku funkcję tę pełni prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk. Obecnie Katedra zatrudnia 11 pracowników naukowo-dydaktycznych. Pracownicy Katedry prowadzą obligatoryjne zajęcia z makroekonomii, ekonomii i historii myśli ekonomicznej dla studentów wszystkich trybów studiów na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Zarządzania, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Społecznych.

Prowadzone są seminaria magisterskie, wykłady specjalizacyjne oraz wykłady do wyboru, jak również kursy ekonomii menedżerskiej na studiach podyplomowych MBA. Przy Katedrze funkcjonuje Studium Podyplomowe Przedsiębiorczości przeznaczone dla nauczycieli, pracowników administracji oświatowej, dyrektorów szkół i przedsiębiorców.

Praca naukowo-badawcza realizowana przez pracowników Katedry obejmuje:

  •     współczesne problemy i teorie makroekonomiczne;
  •     procesy transformacji gospodarczej, politykę gospodarczą i społeczną;
  •     aspekty gospodarki opartej na wiedzy, znaczenia nowych technologii, e-learningu i innowacyjności;
  •     finanse publiczne i budżety lokalne;
  •     rozwój lokalny i regionalny, politykę regionalną;
  •     integrację bałtycką, rozwój zrównoważony Polski Północnej, planowanie przestrzenne wokół Bałtyku;
  •     wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
  •     badania marketingowe dla sektora bankowego;
  •     ekonomikę paliw i energii;
  •     rozwój sektora turystycznego.

Katedra utrzymuje ścisłe kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz praktyką gospodarczą. Pracownicy Katedry świadczą usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, agencji rządowych, Uniwersytetu Bałtyckiego. Uczestniczą w projektach europejskich, a także w badaniach marketingowych dla międzynarodowych koncernów. Wykonują ekspertyzy i analizy dla potrzeb administracji centralnej i lokalnej. Pełnią też funkcje stałych konsultantów i doradców zarówno wewnątrz Uniwersytetu, jak i w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej, są członkami licznych rad i stowarzyszeń naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.