Książki i publikacje

Behawioralne cyfra

Wyciąg z projektu - Wpływ oddziaływań behawioralnych

The Impact of Behavioral - cyfra

Executive summary - Behavioral Interventions

John Bradley and Jacek Zaucha
Territorial Cohesion:
A missing link between economic growth and welfare Lessons from the Baltic Tiger
Gdańsk 2017
  
Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.)
Behawioralne Determinanty Rozwoju Przedsiębiorczości, Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości
FRUG Gdańsk 2010
P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.)
Behawioralne Determinanty Rozwoju Przedsiębiorczości, Behawioralny wymiar przedsiębiorczości
FRUG, Gdańsk 2010          
P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon [red.]
Behavioral Finance of Entrepreneurship. How Can Framing Influence Financial Decisions of Entrepreneurs?
FRUG, Gdansk 2011
Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk (red.)
Poradnik eksportera z IP dla MSP
Krajowa Izba Gospodarcza
Warszawa 2010
Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk (red.)
Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku
Krajowa Izba Gospodarcza
Warszawa 2009
Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk (red.)
Przedsiębiorczy Uniwersytet. Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami
Instytut Badań nad demokracją i przedsiębiorstwem prywatnym
Warszawa 2009
 Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk (red.)
Przedsiębiorczy Uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką
Instytut Badań nad demokracją i przedsiębiorstwem prywatnym
Warszawa 2009
Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk (red.)
Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych
Instytut Badań nad demokracją i przedsiębiorstwem prywatnym
Warszawa 2009
Marian Turek (red.)
Problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich
Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa w Sopocie
Sopot 2009
Jacek Zaucha
Planowanie przestrzenne obszarów morskich. Polskie uwarunkowania i plan pilotażowy
Instytut Morski w Gdańsku
Gdańsk 2009
Przemysław Kulawczuk, Elżbieta Kwella (red.)
Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Sopot 2008
 Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki (red.)
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2007
Witold Toczyski, Jacek Lendzion, Jacek Zaucha
Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej. Produkty, sieci współpracy, marketing
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2007
Jacek Zaucha
Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2007
Przemysław Kulawczuk
Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2004
Marek Szczepaniec
Makroekonomia - Przewodnik
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
wydanie drugie, zmienione, Gdańsk 2005
Marek Szczepaniec
Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2004
Witold Toczyski
Monitoring rozwoju zrównoważonego
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2004
W. Toczyski, J. Nermer, K. Rodziewicz (red.)
Studia nad rozwojem zrównoważonym Europy
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Sopot 2004
Witold Toczyski (red.)
System monitoringu rozwoju zrównoważonego Polski Północnej w Regionie Bałtyckim
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2003
Elżbieta Kwella
Teoria makroekonomii, t. 1
Zarys wykładu
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
wydanie czwarte, zmienione, Gdańsk 2002
Elżbieta Kwella
Teoria makroekonomii, t. 2
Ćwiczenia
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
wydanie czwarte, zmienione, Gdańsk 2002