Projekt NCN Opus

 

Czynniki wpływające na wybór środków transportu przez turystów w dziesięciu europejskich stolicach

 

 

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Zientara, prof. UGWykonawcy: dr Magdalena Jażdżewska-Gutta, dr hab. Anna Zamojska, prof. UG, dr hab. Monika Bąk, prof. UG

 

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 31

 

Numer projektu: UMO-2021/41/B/HS4/00123.

 

 

Okres realizacji projektu: 2022-2024

 

Celem projektu było zbadanie motywacji turystów do korzystania z komunikacji miejskiej w europejskich stolicach (między innymi: Amsterdam, Berlin, Bruksela, Londyn, Madryt, Paryż, Praga, Rzym, Sztokholm, Warszawa), identyfikacja czynników wpływających na wybór środków transportu przez turystów oraz porównanie systemów transportu w tych miastach w kontekście zrównoważonej mobilności. Dane zostały zebrane za pomocą ankiety i techniki service safari, będącej formą obserwacji uczestniczącej. Badanie zostało zrealizowane wśród ponad 5000 turystów.

 

W odróżnieniu od większości dotychczasowych badań, które ograniczały się dom ankietowania turystów w jednym mieście bądź jednym kraju, niniejszy projekt badał zachowania turystów pochodzących z różnych krajów, w różnych miastach w różnych krajach. Pozwoliło to na zidentyfikowanie nie tylko indywidualnych czynników determinujących decyzje w zakresie wyboru środka transportu, lecz także na określenie znaczenia uwarunkowań związanych z określonym miejscem i charakterystycznym dla niego systemem transportowym.

 
 
Artykuły opublikowane w ramach projektu:
 
 
Zientara, P., Jażdżewska-Gutta, M., Bąk, M., & Zamojska, A. (2024). Examining the use of public transportation by tourists in ten European capitals through the lens of hierarchical leisure constraints theory. Journal of Travel Research. https://doi.org/10.1177/00472875241228499.
 
 
 
 
Wystąpienia na konferencjach: 


Surrey 2023: Conference “Bringing Hospitality, Tourism, Transport and Events Back for Good”,  5-7 July 2023; Wystąpienie: Constraints theory and tourist mobility choices at the destination. Evidence from ten European capitals.
 
 
7th World Research Summit for Hospitality and Tourism, 8-11 December 2023, Rosen College of Hospitality Management, Orlando Florida, USA: Wystąpienie: What Drives Tourists’ Sustainable Mobility at City Destinations? Insights from 10 European Capital Cities.
 
 
 
 
 
The research is funded by the National Science Centre, Poland, under the research project titled “Factors Determining Tourists’ Transport-Mode Choices in Ten European Capitals”, with the project identification number UMO-2021/41/B/HS4/00123.